https://religiousopinions.com
Slider Image

Khi nào là Halloween?

Halloween phần lớn được tổ chức như một ngày lễ thế tục ở Hoa Kỳ, nhưng đúng ra đó là đêm trước hay ngày lễ All Saints, một trong những ngày lễ Công giáo quan trọng nhất trong năm phụng vụ và Ngày lễ Nghĩa vụ. Halloween là khi nào?

Ngày Halloween được xác định như thế nào?

Vào đêm trước ngày lễ tất cả các vị thánh hoặc tất cả các ngày lễ thánh (ngày 1 tháng 11), Halloween luôn rơi vào cùng một ngày 31 tháng 10, điều đó có nghĩa là nó rơi vào một ngày khác nhau trong tuần mỗi năm.

Halloween năm nay là khi nào?

Halloween 2019: Thứ năm ngày 31 tháng 10 năm 2019

Khi nào Halloween trong những năm tương lai?

Dưới đây là những ngày trong tuần lễ Halloween sẽ được tổ chức vào năm tới và trong những năm tới:

 • Halloween 2020: Thứ Bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2020
 • Halloween 2021: Chủ nhật, ngày 31 tháng 10 năm 2021
 • Halloween 2022: Thứ Hai, ngày 31 tháng 10 năm 2022
 • Halloween 2023: Thứ ba ngày 31 tháng 10 năm 2023
 • Halloween 2024: Thứ năm ngày 31 tháng 10 năm 2024
 • Halloween 2025: Thứ Sáu, ngày 31 tháng 10 năm 2025
 • Halloween 2026: Thứ Bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2026
 • Halloween 2027: Chủ nhật, ngày 31 tháng 10 năm 2027
 • Halloween 2028: Thứ ba ngày 31 tháng 10 năm 2028
 • Halloween 2029: Thứ Tư, ngày 31 tháng 10 năm 2029
 • Halloween 2030: Thứ năm ngày 31 tháng 10 năm 2030

Khi nào Halloween ở những năm trước?

Dưới đây là những ngày trong tuần khi Halloween rơi vào những năm trước, trở lại năm 2007:

 • Halloween 2007: Thứ Tư, ngày 31 tháng 10 năm 2007
 • Halloween 2008: Thứ Sáu, ngày 31 tháng 10 năm 2008
 • Halloween 2009: Thứ Bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2009
 • Halloween 2010: Chủ nhật, ngày 31 tháng 10 năm 2010
 • Halloween 2011: Thứ Hai ngày 31 tháng 10 năm 2011
 • Halloween 2012: Thứ Tư, ngày 31 tháng 10 năm 2012
 • Halloween 2013: Thứ năm ngày 31 tháng 10 năm 2013
 • Halloween 2014: Thứ Sáu, ngày 31 tháng 10 năm 2014
 • Halloween 2015: Thứ Bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2015
 • Halloween 2016: Thứ Hai, ngày 31 tháng 10 năm 2016
 • Halloween 2017: Thứ Ba, ngày 31 tháng 10 năm 2017
 • Halloween 2018: Thứ Tư, ngày 31 tháng 10 năm 2018

Thêm về Halloween

Trong khi Halloween có một lịch sử lâu dài giữa những người Công giáo ở cả Ireland và Hoa Kỳ, một số Kitô hữu, bao gồm, trong những năm gần đây, một số người Công giáo đã tin rằng Halloween là một ngày lễ ngoại giáo hoặc thậm chí là satan mà Kitô hữu không nên tham gia.

Ý tưởng này được kết nối mật thiết với các cuộc tấn công cơ bản vào Giáo hội Công giáo. Đây là lý do tại sao ác quỷ ghét Halloween (và hy vọng bạn cũng sẽ như vậy). Giáo hoàng Danh dự Benedict XVI đã nói gì về Halloween.

Tất nhiên, quyết định về việc trẻ em có nên tham gia lễ hội Halloween hay không là tùy thuộc vào cha mẹ chúng, nhưng nỗi sợ hãi của những năm gần đây - bao gồm những lo ngại về an toàn về việc giả mạo kẹo và hy sinh satan đã được chứng minh là truyền thuyết đô thị.

Giới thiệu về cuốn sách của Habakkuk

Giới thiệu về cuốn sách của Habakkuk

Mabon (Equinox mùa thu) Văn hóa dân gian và truyền thống

Mabon (Equinox mùa thu) Văn hóa dân gian và truyền thống

Thông báo trong Giáo hội Công giáo

Thông báo trong Giáo hội Công giáo