https://religiousopinions.com
Slider Image

Niềm tin và thực hành của Giáo hội Anh giáo

Nguồn gốc của chủ nghĩa Anh giáo (được gọi là Episcopalianism ở Hoa Kỳ) bắt nguồn từ một trong những nhánh chính của Protestantism that xuất hiện trong Cải cách thế kỷ 16. Về mặt thần học, tín ngưỡng Anh giáo chiếm vị trí trung gian giữa đạo Tin lành và Công giáo và phản ánh sự cân bằng của Kinh thánh, truyền thống và lý trí. Bởi vì giáo phái cho phép tự do và đa dạng đáng kể, rất nhiều biến thể trong tín ngưỡng, giáo lý và thực hành Anh giáo tồn tại trong sự hiệp thông của các nhà thờ trên toàn thế giới này.

Trung đạo

Thuật ngữ thông qua phương tiện truyền thông, "con đường trung gian", được sử dụng để mô tả đặc tính của Anh giáo là một cách trung gian giữa Công giáo La Mã và Tin lành. Nó được đặt ra bởi John Henry Newman (1801 1890).

Một số giáo đoàn Anh giáo chú trọng hơn vào các giáo lý Tin lành trong khi những giáo đoàn khác nghiêng về giáo lý Công giáo. Những niềm tin liên quan đến Thiên Chúa Ba Ngôi, bản chất của Chúa Giêsu Kitô và tính ưu việt của Kinh thánh đồng ý với đạo Cơ đốc giáo Tin lành.

Giáo hội Anh giáo bác bỏ học thuyết Công giáo La Mã về luyện ngục trong khi khẳng định rằng sự cứu rỗi chỉ dựa trên sự hy sinh chuộc tội của Chúa Kitô trên thập tự giá, mà không cần thêm các công việc của con người. Nhà thờ tuyên xưng niềm tin vào ba tín điều Kitô giáo: Tín ngưỡng Tông đồ, Tín điều Nicene và Tín điều Athana.

Kinh thánh

Anh giáo thừa nhận Kinh Thánh là nền tảng cho đức tin, niềm tin và thực hành Kitô giáo của họ.

Chính quyền của Giáo hội

Trong khi Tổng Giám mục Canterbury ở Anh (hiện tại, Justin Welby) được coi là "người đầu tiên trong số những người bình đẳng" và lãnh đạo chính của Giáo hội Anh giáo, ông không có cùng thẩm quyền với Giáo hoàng Công giáo La Mã. Anh ta không có quyền lực chính thức bên ngoài tỉnh của mình, nhưng cứ mười năm ở London, anh ta lại gọi Hội nghị Lambeth, một cuộc họp quốc tế bao gồm nhiều vấn đề xã hội và tôn giáo. Hội nghị ra lệnh không có quyền lực hợp pháp nhưng thể hiện sự trung thành và thống nhất trong các nhà thờ của Cộng đồng Anh giáo.

Khía cạnh "cải cách" chính của Giáo hội Anh giáo là sự phân cấp thẩm quyền của nó. Các nhà thờ riêng lẻ được hưởng sự độc lập tuyệt vời trong việc áp dụng học thuyết của riêng họ. Một ví dụ sẽ là sự phong chức gần đây của một giám mục đồng tính luyến ái ở Bắc Mỹ. Hầu hết các nhà thờ Anh giáo không đồng ý với ủy ban này.

Sách cầu nguyện chung

Tín ngưỡng, thực hành và nghi lễ của Anh giáo chủ yếu được tìm thấy trong Sách Cầu nguyện chung, một bản tổng hợp về nghi thức được phát triển bởi Thomas Cranmer, Tổng Giám mục Canterbury, vào năm 1549. Cranmer đã dịch các nghi thức Latin của Công giáo sang tiếng Anh và sửa đổi những lời cầu nguyện của người Tin lành.

Sách Cầu nguyện chung đưa ra niềm tin của Anh giáo trong 39 bài viết, bao gồm các tác phẩm so với ân sủng, Bữa ăn tối của Chúa, Canon của Kinh thánh và cuộc sống độc thân của giáo sĩ. Như trong các lĩnh vực khác của thực hành Anh giáo, nhiều sự đa dạng trong việc thờ phượng đã phát triển trên khắp thế giới, và nhiều sách cầu nguyện khác nhau đã được ban hành.

Phụ nữ

Một số nhà thờ Anh giáo chấp nhận phong chức cho phụ nữ lên chức tư tế trong khi những người khác thì không.

Kết hôn

Nhà thờ không đòi hỏi sự độc thân của các giáo sĩ và để lại hôn nhân theo ý của cá nhân.

Tôn sùng

Sự thờ phượng Anh giáo có xu hướng Tin lành trong giáo lý và Công giáo về ngoại hình và hương vị, với các nghi lễ, bài đọc, giám mục, linh mục, lễ phục, và nhà thờ được trang trí công phu.

Một số Anh giáo cầu nguyện Mân côi; những người khác thì không. Một số hội thánh có đền thờ Đức Trinh Nữ Maria trong khi những người khác không tin vào việc cầu khẩn sự can thiệp của các thánh. Bởi vì mọi nhà thờ đều có quyền thiết lập, thay đổi hoặc từ bỏ các nghi lễ nhân tạo này, nên việc thờ cúng Anh giáo rất khác nhau trên khắp thế giới. Không có giáo xứ là tiến hành thờ phượng bằng lưỡi mà người dân không hiểu.

Hai bí tích Anh giáo

Giáo hội Anh giáo chỉ công nhận hai bí tích: Bí tích Rửa tội và Bữa ăn tối của Chúa. Khởi hành từ giáo lý Công giáo, Anh giáo nói Xác nhận, Sám hối, Lệnh truyền giáo, Hôn nhân và Nghi thức cực đoan (xức dầu cho người bệnh) không được coi là bí tích.

Trẻ nhỏ có thể được rửa tội, thường được thực hiện bằng cách đổ nước. Niềm tin của người Anh để lại khả năng cứu rỗi mà không cần rửa tội là một câu hỏi mở, nghiêng về phía quan điểm tự do.

Rước lễ hay Bữa tiệc của Chúa là một trong hai thời điểm quan trọng trong sự thờ phượng Anh giáo, còn lại là lời rao giảng Lời Chúa. Nói chung, người Anh tin vào "sự hiện diện thực sự" của Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể nhưng bác bỏ ý tưởng Công giáo về "sự chuyển hóa".

Động vật trong vườn

Động vật trong vườn

Thủ công cho Sabbol Imbolc

Thủ công cho Sabbol Imbolc

Samhain Nấu ăn và Bí quyết

Samhain Nấu ăn và Bí quyết