https://religiousopinions.com
Slider Image

Cấu trúc của Kinh Thánh: Sách Cựu Ước

Sự tăng trưởng thuộc linh của bạn là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của đức tin của bạn, và một trong những cách bạn có thể phát triển trong đức tin của mình là đọc Kinh thánh. Tuy nhiên, nhiều thanh thiếu niên Kitô giáo chỉ đọc Kinh thánh của họ mà ít quan tâm đến cấu trúc của nó. Hầu hết thanh thiếu niên Kitô giáo đều biết có Cựu Ước và Tân Ước, nhưng họ không rõ tại sao nó lại được kết hợp như vậy. Hiểu cấu trúc của Kinh Thánh có thể giúp bạn nắm bắt các khái niệm Kinh Thánh rõ ràng hơn. Dưới đây là một số chi tiết về Cựu Ước để giúp bạn bắt đầu:

Số sách trong Cựu Ước:

39

Số lượng tác giả:

28

Các loại sách trong Cựu Ước:

Có ba loại sách trong Cựu Ước: lịch sử, thơ ca và tiên tri. Mặc dù các sách trong Cựu Ước được đặt trong thể loại này hay thể loại khác, các cuốn sách thường chứa một chút các phong cách khác. Ví dụ, một cuốn sách lịch sử có thể chứa một số thơ và một số lời tiên tri, nhưng chủ yếu nó có thể là lịch sử trong tự nhiên.

Sách lịch sử:

17 cuốn sách đầu tiên của Cựu Ước được coi là lịch sử, bởi vì chúng phác thảo lịch sử của người Do Thái. Họ thảo luận về việc tạo ra con người và sự phát triển của quốc gia Israel. Năm người đầu tiên (Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers và Deuteronomy) cũng được biết đến tại Ngũ kinh, và họ định nghĩa luật Do Thái. Dưới đây là những cuốn sách lịch sử của Cựu Ước:

 • Sáng thế
 • Cuộc di cư
 • Lêvi
 • Số
 • Phục truyền luật lệ ký
 • Joshua
 • Ban giám khảo
 • Ruth
 • 1 Samuel
 • 2 Samuel
 • 1 vị vua
 • 2 vị vua
 • 1 biên niên sử
 • 2 biên niên sử
 • Ezra
 • Nehemiah
 • Esther

Sách thơ:

Những cuốn sách thơ chứa thơ của quốc gia Do Thái và chúng cung cấp cho người đọc những câu chuyện quan trọng, thơ ca và trí tuệ. Họ là 5 cuốn sách sau những cuốn sách lịch sử của Cựu Ước. Dưới đây là những cuốn sách thơ:

 • Việc làm
 • Thánh vịnh
 • Tục ngữ
 • Truyền đạo
 • Bài hát của Solomon

Sách tiên tri

Các sách tiên tri của Cựu Ước là những cuốn sách xác định lời tiên tri cho Israel. Các cuốn sách được phân chia giữa các tiên tri lớn và các tiên tri nhỏ. Đây là những sách tiên tri của Cựu Ước:

Các nhà tiên tri chính:

 • Ê-sai
 • Giê-rê-mi
 • Ca ngợi
 • Ezekiel
 • Daniel

Tiên tri nhỏ:

 • Ô-sê
 • Tham gia
 • A-mốt
 • Obadiah
 • Giô-na
 • Mi-chê
 • Nahum
 • Habakkuk
 • Zephaniah
 • Haggai
 • Zechariah
 • Malachi

Dòng thời gian của Cựu Ước

Những câu chuyện trong Cựu Ước diễn ra trong khoảng thời gian 2.000 năm. Tuy nhiên, các sách của Cựu Ước không nhất thiết phải được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Đây là lý do tại sao nhiều thiếu niên Kitô giáo bị nhầm lẫn về những câu chuyện trong Cựu Ước. Nhiều cuốn sách tiên tri và thơ ca diễn ra trong các thời kỳ viết về các cuốn sách lịch sử. Dưới đây là những cuốn sách của Cựu Ước theo thứ tự thời gian hơn:

 • Sáng thế
 • Công việc (được viết trong thời của Genesis)
 • Cuộc di cư
 • Lêvi
 • Số
 • Phục truyền luật lệ ký
 • Joshua
 • Ban giám khảo
 • Ruth (được viết trong thời gian của Thẩm phán)
 • 1 Samuel
 • 2 Samuel
 • 1 Biên niên sử & Thánh vịnh (được viết trong thời gian của 2 Samuel)
 • 1 vị vua
 • Tục ngữ, Giáo hội, Bài ca của Solomon và 2 Biên niên sử (được viết trong thời gian của 1 vị vua)
 • 2 vị vua
 • Ô-sê, A-mốt, Habakkuk, Ê-sai, Giê-rê-mi, Joel, Micah, Zephaniah, Ca thán, Jonah, Nahum, & Obadiah (được viết trong thời gian của 2 vị vua)
 • Ezekiel
 • Daniel
 • Ezra
 • Esther, Haggai, & Zechariah (được viết trong thời gian của Ezra)
 • Nehemiah
 • Malachi (được viết trong thời gian của Nehemiah)
Hướng dẫn truy cập Makkah

Hướng dẫn truy cập Makkah

Engimono: Định nghĩa, Nguồn gốc, Ý nghĩa

Engimono: Định nghĩa, Nguồn gốc, Ý nghĩa

Samhain Nấu ăn và Bí quyết

Samhain Nấu ăn và Bí quyết