https://religiousopinions.com
Slider Image

Xã hội luyện ngục là gì?

Xã hội luyện ngục ngày nay không phổ biến lắm, nhưng họ đang bắt đầu trở lại. Một xã hội luyện ngục trong Giáo hội Công giáo là gì?

Nói rộng ra, một xã hội luyện ngục là một hiệp hội gồm các giáo dân Công giáo, tôn giáo và / hoặc các linh mục làm việc cùng nhau để hỗ trợ các linh hồn nghèo trong Luyện ngục. Thông qua những lời cầu nguyện cho người chết, Thánh lễ cho người chết và các hành động từ thiện khác, các thành viên của các hội luyện ngục cố gắng nhận được những ân xá áp dụng cho các linh hồn trong Luyện ngục, do đó giảm thời gian vào Luyện ngục và đẩy nhanh lối vào Thiên đàng.

Nguồn gốc của Hội luyện ngục

Vào thời trung cổ, các xã hội luyện ngục rất phổ biến, và toàn bộ các mệnh lệnh tôn giáo được dành cho việc làm giảm bớt sự đau khổ của các linh hồn nghèo trong Luyện ngục. Nhưng với cuộc Cải cách Tin lành và cuộc tấn công của những người cải cách vào học thuyết Luyện ngục, mối quan tâm đến xã hội luyện ngục bắt đầu suy yếu dần.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, một số giáo xứ đã bắt đầu hồi sinh xã hội luyện ngục cho các thành viên của giáo xứ. Điều này thường có hình thức của một loạt các Thánh lễ (thường là mười) được dâng vào tháng 11, tháng của các Linh hồn Thánh trong Luyện ngục. Các thành viên giáo xứ ghi danh tín hữu đã ra đi, bạn bè và gia đình, trong xã hội luyện ngục, và những tên đó được đặt trên bàn thờ khi Thánh lễ được dâng lên.

Giáo dân Công giáo đã tạo ra nhiều xã hội luyện ngục không chính thức, trong đó các thành viên đưa ra ý định và cầu nguyện cho các tín hữu đã ra đi trong xã hội luyện ngục.

Tiểu sử của Haile Selassie: Hoàng đế Ethiopia và Rastafari Messiah

Tiểu sử của Haile Selassie: Hoàng đế Ethiopia và Rastafari Messiah

Định nghĩa của kẻ ác trong Kinh thánh là gì?

Định nghĩa của kẻ ác trong Kinh thánh là gì?

Bộ sưu tập những lời cầu nguyện cho Imbolc

Bộ sưu tập những lời cầu nguyện cho Imbolc