https://religiousopinions.com
Slider Image

Định nghĩa của đạo Tin lành là gì?

Tin Lành là một trong những nhánh chính của Kitô giáo ngày nay xuất phát từ phong trào được gọi là Cải cách Tin lành. Cuộc Cải cách bắt đầu ở châu Âu vào đầu thế kỷ 16 bởi các Kitô hữu, những người chống lại nhiều tín ngưỡng, tập tục và lạm dụng diễn ra trong Giáo hội Công giáo La Mã.

Theo nghĩa rộng, Kitô giáo ngày nay có thể được chia thành ba truyền thống chính: Công giáo La Mã, Tin lành và Chính thống giáo. Người Tin lành tạo thành nhóm lớn thứ hai, với khoảng 800 triệu Kitô hữu Tin lành trên thế giới hiện nay.

Cuộc cải cách Tin lành

Nhà cải cách đáng chú ý nhất là nhà thần học người Đức Martin Luther (1483-1546), thường được gọi là người tiên phong của Cải cách Tin lành. Ông và nhiều nhân vật dũng cảm và gây tranh cãi khác đã giúp định hình lại và cách mạng hóa bộ mặt của Kitô giáo.

Hầu hết các nhà sử học đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng vào ngày 31 tháng 10 năm 1517, khi Luther đóng đinh Luận án 95 nổi tiếng của mình vào bảng thông báo của Đại học Wittenburg, cửa chính của Giáo hội Castle, thách thức các nhà lãnh đạo giáo hội về việc bán những món quà và phác thảo giáo lý kinh thánh của sự biện minh bằng ân sủng một mình.

Tìm hiểu thêm về một số nhà cải cách Tin lành lớn:

 • John Wycliffe (1324-1384)
 • Ulrich Zwingli (1484-1531)
 • William Tyndale (1494-1536)
 • John Calvin (1509-1564)

Nhà thờ Tin lành

Các nhà thờ Tin lành ngày nay bao gồm hàng trăm, thậm chí hàng ngàn giáo phái có nguồn gốc từ phong trào Cải cách. Trong khi các giáo phái cụ thể rất khác nhau trong thực tiễn và tín ngưỡng, một nền tảng giáo lý phổ biến tồn tại giữa chúng.

Các nhà thờ này đều từ chối các ý tưởng kế vị tông đồ và thẩm quyền giáo hoàng. Trong suốt quá trình Cải cách, năm nguyên lý khác biệt đã xuất hiện để phản đối giáo lý Công giáo La Mã ngày đó. Chúng được gọi là "Năm Solas", và chúng rõ ràng trong niềm tin thiết yếu của hầu hết các nhà thờ Tin lành ngày nay:

 • Sola Scriptura ("Kinh thánh một mình"): Kinh thánh là cơ quan duy nhất cho tất cả các vấn đề về đức tin, cuộc sống và giáo lý.
 • Sola Fide ("đức tin một mình"): Sự cứu rỗi là nhờ đức tin vào một mình Chúa Giêsu Kitô.
 • Sola Gratia ("ân sủng một mình"): Sự cứu rỗi chỉ nhờ ân sủng của Thiên Chúa.
 • Solus Christus ("một mình Chúa Kitô"): Sự cứu rỗi chỉ được tìm thấy nơi Chúa Giêsu Kitô vì sự hy sinh chuộc tội của anh ta.
 • Soli Deo Gloria ("vì vinh quang của một mình Thiên Chúa"): Sự cứu rỗi được hoàn thành bởi một mình Thiên Chúa, và chỉ vì vinh quang của Người.

Tìm hiểu thêm về niềm tin của bốn giáo phái Tin lành chính:

 • Lutheran
 • Cải cách
 • Anh giáo
 • Anabaptist

Cách phát âm

PROT-uh-stuhnt-tiz-uhm

Thủ công cho Sabbol Imbolc

Thủ công cho Sabbol Imbolc

Tôn giáo ở việt nam

Tôn giáo ở việt nam

Cuộc sống hàng ngày của Pagan

Cuộc sống hàng ngày của Pagan