https://religiousopinions.com
Slider Image

Phật giáo trung quốc

Phật giáo hay (f ji o) lần đầu tiên được đưa đến Trung Quốc từ Ấn Độ bởi các nhà truyền giáo và thương nhân dọc theo Con đường tơ lụa nối Trung Quốc với châu Âu vào cuối triều đại nhà Hán (202 TCN - 220 sau Công nguyên).

Đến lúc đó, Phật giáo Ấn Độ đã hơn 500 tuổi, nhưng đức tin không bắt đầu phát triển ở Trung Quốc cho đến khi triều đại nhà Hán suy tàn và chấm dứt tín ngưỡng Nho giáo nghiêm ngặt.

Tín ngưỡng phật giáo

Trong triết học Phật giáo phát triển hai bộ phận chính. Có những người theo Phật giáo Nguyên thủy truyền thống, bao gồm thiền định nghiêm ngặt và đọc kỹ hơn những giáo lý nguyên thủy của Đức Phật. Phật giáo Nguyên thủy nổi tiếng ở Sri Lanka và hầu hết Đông Nam Á.

Phật giáo nắm giữ ở Trung Quốc là Phật giáo Đại thừa, bao gồm nhiều hình thức khác nhau như Thiền tông, Phật giáo Tịnh độ và Phật giáo Tây Tạng - còn được gọi là Lamaism.

Phật tử Đại thừa tin vào sự hấp dẫn rộng lớn hơn đối với giáo lý của Đức Phật so với các câu hỏi triết học trừu tượng hơn được đặt ra trong Phật giáo Nguyên thủy. Phật tử Đại thừa cũng chấp nhận các vị phật đương thời như A Di Đà, mà Phật tử Nguyên thủy không có.

Phật giáo đã có thể trực tiếp giải quyết khái niệm đau khổ của con người. Điều này có sức hấp dẫn rộng rãi đối với người Trung Quốc, những người đang đối phó với sự hỗn loạn và mất đoàn kết của các quốc gia tham chiến tranh giành quyền kiểm soát sau khi nhà Hán sụp đổ. Nhiều dân tộc thiểu số ở Trung Quốc cũng chấp nhận Phật giáo.

Cạnh tranh với Đạo giáo

Khi được giới thiệu lần đầu tiên, Phật giáo phải đối mặt với sự cạnh tranh từ những người theo Đạo giáo. Trong khi Đạo giáo (còn gọi là Đạo giáo) cũng lâu đời như Phật giáo, Đạo giáo là bản địa của Trung Quốc.

Đạo giáo không xem cuộc sống là đau khổ. Họ tin vào một xã hội có trật tự và đạo đức nghiêm ngặt. Nhưng họ cũng nắm giữ những niềm tin huyền bí mạnh mẽ như sự biến đổi cuối cùng, nơi linh hồn sống sau khi chết và du hành đến thế giới của những người bất tử.

Bởi vì hai niềm tin rất cạnh tranh, nhiều giáo viên từ cả hai bên đã vay mượn từ bên kia. Ngày nay nhiều người Trung Quốc tin vào các yếu tố từ cả hai trường phái tư tưởng.

Phật giáo là một tôn giáo nhà nước

Sự phổ biến của Phật giáo đã chuyển sang việc chuyển đổi nhanh chóng sang Phật giáo bởi những người cai trị Trung Quốc sau này. Các triều đại Sui và Tang sau đó đều chấp nhận Phật giáo là tôn giáo của họ.

Tôn giáo cũng được sử dụng bởi các nhà cai trị nước ngoài của Trung Quốc, như Nhà Nguyên và Manchus, để kết nối với người Trung Quốc và biện minh cho sự cai trị của họ. Manchus cố gắng vẽ song song giữa Phật giáo. một tôn giáo nước ngoài, và triều đại của họ là lãnh đạo nước ngoài.

Phật giáo đương đại

Bất chấp sự thay đổi của Trung Quốc sang chủ nghĩa vô thần sau khi Cộng sản nắm quyền kiểm soát Trung Quốc vào năm 1949, Phật giáo vẫn tiếp tục phát triển ở Trung Quốc, đặc biệt là sau những cải cách kinh tế trong những năm 1980.

Ngày nay, ước tính có khoảng 444444 triệu tín đồ của Phật giáo tại Trung Quốc, theo Trung tâm nghiên cứu Pew và hơn 20.000 ngôi chùa Phật giáo. Đây là tôn giáo lớn nhất ở Trung Quốc. Tín đồ của nó thay đổi theo nhóm dân tộc.

Các nhóm dân tộc thiểu số thực hành Phật giáo ở Trung Quốc
Mulam (cũng thực hành Đạo giáo)207.352Quảng TâyVề Mulam
Jingpo132.143Vân NamVề Jingpo
Maonan (cũng thực hành Polytheism)107.166Quảng TâyVề Maonan
Blang92.000Vân NamVề Blang
Achang33.936Vân NamVề Achang
Jing hoặc Gin (cũng thực hành Đạo giáo)22, 517Quảng TâyVề Jing
De'ang hoặc Derung17.935Vân NamVề De'ang
Động vật trong vườn

Động vật trong vườn

Tôn giáo ở Philippines

Tôn giáo ở Philippines

Singapore, quốc gia đa dạng tôn giáo nhất thế giới

Singapore, quốc gia đa dạng tôn giáo nhất thế giới