https://religiousopinions.com
Slider Image

Ngôn ngữ gốc của Kinh thánh là gì?

Kinh thánh bắt đầu bằng một cái lưỡi rất nguyên thủy và kết thúc bằng một ngôn ngữ thậm chí còn tinh vi hơn tiếng Anh.

Lịch sử ngôn ngữ của Kinh Thánh liên quan đến ba ngôn ngữ: tiếng Do Thái, tiếng Do Thái hoặc tiếng Hy Lạp thông thường và tiếng Aramaic. Tuy nhiên, trong nhiều thế kỷ, Cựu Ước được sáng tác, tuy nhiên, tiếng Do Thái đã phát triển để bao gồm các tính năng giúp đọc và viết dễ dàng hơn.

Moses ngồi xuống để viết những từ đầu tiên của Ngũ kinh, vào năm 1400 trước Công nguyên, phải đến 3.000 năm sau, vào những năm 1500 sau Công nguyên, toàn bộ Kinh thánh mới được dịch sang tiếng Anh, biến tài liệu này trở thành một trong những cuốn sách cổ nhất còn tồn tại. Mặc dù tuổi đời của nó, Kitô hữu xem Kinh Thánh là kịp thời và có liên quan vì đó là Lời truyền cảm hứng của Thiên Chúa.

Tiếng Do Thái: Ngôn ngữ của Cựu Ước

Tiếng Do Thái thuộc nhóm ngôn ngữ Semitic, một họ ngôn ngữ cổ ở Lưỡi liềm Màu mỡ bao gồm Akkadian, phương ngữ của Nimrod trong Sáng thế ký 10; Ugaritic, ngôn ngữ của người Canaan; và Aramaic, thường được sử dụng trong đế chế Ba Tư.

Tiếng Do Thái được viết từ phải sang trái và bao gồm 22 phụ âm. Ở dạng sớm nhất, tất cả các chữ cái chạy cùng nhau. Sau đó, dấu chấm và dấu phát âm đã được thêm vào để dễ đọc hơn. Khi ngôn ngữ phát triển, các nguyên âm được đưa vào để làm rõ các từ đã trở nên tối nghĩa.

Cấu trúc câu trong tiếng Do Thái có thể đặt động từ lên trước, theo sau là danh từ hoặc đại từ và đối tượng. Bởi vì thứ tự từ này rất khác nhau, một câu tiếng Do Thái không thể được dịch từng từ sang tiếng Anh. Một sự phức tạp khác là một từ tiếng Do Thái có thể thay thế cho một cụm từ thường được sử dụng, mà người đọc phải biết.

Các phương ngữ tiếng Do Thái khác nhau đã giới thiệu các từ nước ngoài vào văn bản. Ví dụ, Genesis chứa một số thành ngữ Ai Cập trong khi Joshua, Thẩm phán và Ruth bao gồm các thuật ngữ Canaanite. Một số sách tiên tri sử dụng các từ tiếng Babylon, chịu ảnh hưởng của cuộc lưu đày.

Một bước nhảy vọt trong sự rõ ràng đã đến với việc hoàn thành bản Septuagint, bản dịch từ năm 200 trước Công nguyên của tiếng Do Thái sang tiếng Hy Lạp. Công việc này đã đưa vào 39 cuốn sách kinh điển của Cựu Ước cũng như một số sách được viết sau Malachi và trước Tân Ước. Khi người Do Thái phân tán khỏi Israel trong những năm qua, họ quên cách đọc tiếng Do Thái nhưng có thể đọc tiếng Hy Lạp, ngôn ngữ phổ biến trong ngày.

Hy Lạp đã mở ra Tân Ước cho người ngoại

Khi các tác giả Kinh Thánh bắt đầu chấp bút các sách phúc âm và thư tín, họ đã từ bỏ tiếng Do Thái và chuyển sang ngôn ngữ phổ biến của thời đại họ, koine hoặc tiếng Hy Lạp thông dụng. Tiếng Hy Lạp là một lưỡi thống nhất, lan truyền trong các cuộc chinh phạt của Alexander Đại đế, với mong muốn là Hy Lạp hóa hoặc truyền bá văn hóa Hy Lạp trên khắp thế giới. Đế chế của Alexander bao trùm Địa Trung Hải, Bắc Phi và một phần của Ấn Độ, vì vậy việc sử dụng tiếng Hy Lạp trở nên chiếm ưu thế.

Tiếng Hy Lạp dễ nói và viết hơn tiếng Do Thái vì nó sử dụng một bảng chữ cái hoàn chỉnh, bao gồm cả nguyên âm. Nó cũng có vốn từ vựng phong phú, cho phép tạo ra các sắc thái chính xác về ý nghĩa. Một ví dụ là bốn từ khác nhau của Hy Lạp cho tình yêu được sử dụng trong Kinh thánh.

Một lợi ích nữa là Hy Lạp đã mở ra Tân Ước cho người ngoại, hoặc không phải là người Do Thái. Điều này cực kỳ quan trọng trong việc truyền giáo vì Hy Lạp cho phép người ngoại đọc và hiểu các sách phúc âm và thư tín cho chính họ .

Aramaic Thêm hương vị vào Kinh thánh

Mặc dù không phải là một phần chính của văn bản Kinh Thánh, Aramaic đã được sử dụng trong một số phần của Kinh thánh. Aramaic thường được sử dụng trong Đế chế Ba Tư; Sau thời lưu đày, người Do Thái đã đưa Aramaic trở lại Israel nơi nó trở thành ngôn ngữ phổ biến nhất.

Kinh thánh tiếng Hê-bơ-rơ được dịch sang tiếng Aramaic, được gọi là Targum, trong thời kỳ đền thờ thứ hai, kéo dài từ năm 500 trước Công nguyên đến năm 70 sau Công nguyên. Bản dịch này được đọc trong các giáo đường và được sử dụng để giảng dạy.

Các đoạn Kinh thánh ban đầu xuất hiện ở Aramaic là Daniel 2-7; Ê-díp-tô 4-7; và Giê-rê-mi 10:11. Những từ Aramaic cũng được ghi lại trong Tân Ước:

  • Talitha qumi ( Maiden, hoặc cô bé, phát sinh!) Mác 5:41
  • Ephphatha ( Be đã mở ) Mác 7:34
  • Eli, Eli, lema sebaqtani (Jesus khóc từ thập giá: God Chúa ơi, chúa ơi, tại sao con lại từ bỏ con?) Mác 15:34, Matthew 27:46
  • Abba (Father ) Rô-ma 8:15; Ga-la-ti 4: 6
  • Maranatha (Lord, hãy đến!) 1 Cô-rinh-tô 16:22

Dịch sang tiếng Anh

Với ảnh hưởng của Đế chế La Mã, nhà thờ đầu tiên đã sử dụng tiếng Latin là ngôn ngữ chính thức. Vào năm 382 sau Công nguyên, Giáo hoàng Damasus I đã ủy thác Jerome sản xuất một cuốn Kinh thánh Latinh. Làm việc từ một tu viện ở Bethlehem, lần đầu tiên anh dịch trực tiếp Cựu Ước từ tiếng Do Thái, giảm khả năng sai sót nếu anh đã sử dụng bản Septuagint. Toàn bộ Kinh thánh của Jerome, được gọi là Vulgate, bởi vì ông đã sử dụng bài phát biểu chung của thời đại, xuất hiện vào khoảng năm 402 sau Công nguyên

Vulgate là văn bản chính thức trong gần 1.000 năm, nhưng những cuốn Kinh thánh đó được sao chép bằng tay và rất đắt tiền. Bên cạnh đó, hầu hết những người bình thường không thể đọc được tiếng Latin. Cuốn Kinh thánh tiếng Anh hoàn chỉnh đầu tiên được xuất bản bởi John Wycliffe vào năm 1382, chủ yếu dựa vào Vulgate là nguồn gốc của nó. Tiếp theo đó là bản dịch Tyndale vào khoảng năm 1535 và Coverdale năm 1535. Cuộc cải cách dẫn đến một loạt các bản dịch, cả tiếng Anh và các ngôn ngữ địa phương khác.

Bản dịch tiếng Anh được sử dụng phổ biến hiện nay bao gồm Phiên bản King James, 1611; Phiên bản tiêu chuẩn Mỹ, 1901; Phiên bản tiêu chuẩn sửa đổi, 1952; Kinh thánh sống, năm 1972; Phiên bản quốc tế mới, năm 1973; Phiên bản tiếng Anh ngày nay (Tin mừng Kinh thánh), 1976; Phiên bản King James mới, 1982; và Phiên bản tiếng Anh chuẩn, 2001.

Nguồn

  • Kinh thánh Almanac ; Nhà đóng gói JI, Merrill C. Tenney; William White Jr., biên tập viên
  • Làm thế nào để vào Kinh thánh ; Stephen M. Miller
  • Christiancourier.com
  • Jewishencyclopedia.com
  • Lịch sử thế giới.net
Dự án thủ công Mabon

Dự án thủ công Mabon

Cầu nguyện cho tháng mười một

Cầu nguyện cho tháng mười một

Cain đã tìm vợ ở đâu?

Cain đã tìm vợ ở đâu?