https://religiousopinions.com
Slider Image

Câu Kinh Thánh 'Thiên Chúa là Tình Yêu'

"Thiên Chúa là tình yêu" (1 Giăng 4: 8) là một câu Kinh Thánh yêu thích về tình yêu. 1 Giăng 4:16 là một câu tương tự cũng có dòng chữ "Thiên Chúa là tình yêu".

Câu Kinh Thánh đầy đủ 'Thiên Chúa là Tình yêu'

Bất cứ ai không yêu đều không biết Chúa, vì Chúa là tình yêu ... Chúa là tình yêu. Bất cứ ai sống trong tình yêu đều sống trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa trong anh ta. (1 Giăng 4: 8, 16)

Tóm tắt và phân tích của 1 Giăng 4: 7-21

Toàn bộ đoạn văn được tìm thấy trong 1 Giăng 4: 7-21 nói về bản chất yêu thương của Chúa. Tình yêu không chỉ đơn thuần là một thuộc tính của Thiên Chúa, đó là bản chất của anh ấy. Thiên Chúa không chỉ yêu thương, về cơ bản là tình yêu. Một mình Thiên Chúa yêu thương trong sự trọn vẹn và hoàn hảo của tình yêu.

Như vậy, nếu Thiên Chúa là tình yêu và chúng ta, những người theo Người, được sinh ra bởi Thiên Chúa, thì chúng ta cũng sẽ yêu. Chúa yêu chúng ta, vì vậy chúng ta phải yêu nhau. Một Kitô hữu đích thực, một người được cứu bởi tình yêu và tràn đầy tình yêu của Chúa, phải sống trong tình yêu đối với Thiên Chúa và những người khác.

Trong phần Kinh thánh này, chúng ta biết rằng tình yêu anh em là phản ứng của chúng ta đối với tình yêu của Chúa. Chúa dạy các tín đồ cách thể hiện tình yêu của mình với người khác, với bạn bè, gia đình và thậm chí là kẻ thù của chúng ta. Tình yêu của Chúa là vô điều kiện; tình yêu của anh ấy rất khác với tình yêu của con người chúng ta trải nghiệm với nhau vì nó không dựa trên cảm xúc. Anh ấy không yêu chúng tôi vì chúng tôi làm hài lòng anh ấy. Anh ấy yêu chúng tôi đơn giản vì anh ấy là tình yêu.

Tình yêu là thử thách thực sự của Kitô giáo. Tính cách của Thiên Chúa bắt nguồn từ tình yêu. Chúng tôi nhận được tình yêu của Chúa trong mối quan hệ của chúng tôi với anh ấy. Chúng ta trải nghiệm tình yêu của Chúa trong mối quan hệ của chúng ta với những người khác.

Tình yêu của Chúa là một món quà. Tình yêu của Chúa là một sức mạnh mang lại sức sống. Tình yêu này đã được thể hiện trong Chúa Giêsu Kitô: "Vì Cha đã yêu tôi, nên tôi cũng yêu anh. Hãy ở trong tình yêu của tôi" (Giăng 15: 9, ESV). Khi chúng ta nhận được tình yêu của Chúa, chúng ta được kích hoạt thông qua tình yêu đó để yêu người khác.

Những câu liên quan nói rằng "Chúa là tình yêu"

Giăng 3:16 (NLT) - Vì đây là cách Thiên Chúa yêu thế giới: Người đã ban Con Một và duy nhất, để mọi người tin vào Người sẽ không bị diệt vong mà có được sự sống đời đời .

Rô-ma 5: 8 (NIV) - Nhưng Thiên Chúa thể hiện tình yêu của chính mình đối với chúng ta trong việc này: Trong khi chúng ta còn là tội nhân, Chúa Kitô đã chết cho chúng ta.

Ê-phê-sô 2: 4 5 (NIV) - Nhưng vì tình yêu lớn lao của Người dành cho chúng ta, Thiên Chúa, người giàu lòng thương xót, đã khiến chúng ta sống với Chúa Kitô ngay cả khi chúng ta chết trong tội lỗi - đó là nhờ ân sủng mà bạn có đã được lưu.

1 Giăng 4: 17 19 (NLT) - Và khi chúng ta sống trong Chúa, tình yêu của chúng ta ngày càng hoàn hảo. Vì vậy, chúng ta sẽ không sợ hãi vào ngày phán xét, nhưng chúng ta có thể tự tin đối mặt với anh ta vì chúng ta sống như Chúa Giêsu ở thế giới này. Tình yêu như vậy không có sợ hãi, bởi vì tình yêu hoàn hảo sẽ xua tan mọi nỗi sợ hãi. Nếu chúng ta sợ, đó là vì sợ bị trừng phạt, và điều này cho thấy rằng chúng ta chưa hoàn toàn trải nghiệm tình yêu hoàn hảo của anh ấy. Chúng tôi yêu nhau vì anh yêu chúng tôi trước.

Giê-rê-mi 31: 3 (NLT) - Từ lâu, Chúa đã phán với Y-sơ-ra-ên: 'Tôi đã yêu bạn, dân của tôi, với một tình yêu bất diệt. Với tình yêu bất tận, tôi đã lôi kéo bạn về với chính mình. "

So sánh câu Kinh Thánh 'Thiên Chúa là Tình yêu'

So sánh hai câu Kinh Thánh nổi tiếng này trong một số bản dịch phổ biến:

1 Giăng 4: 8
(Phiên bản quốc tế mới)
Ai không yêu thì không biết Chúa, vì Chúa là tình yêu.

(Phiên bản tiếng Anh chuẩn)
Ai không yêu thì không biết Chúa, vì Chúa là tình yêu.

(Bản dịch sống mới)
Nhưng ai không yêu thì không biết Chúa, vì Chúa là tình yêu.

(Phiên bản King James mới)
Ai không yêu thì không biết Chúa, vì Chúa là tình yêu.

(Phiên bản King James)
Kẻ nào không yêu thì không biết Thiên Chúa; vì Thiên Chúa là tình yêu.

1 Giăng 4: 16b
(Phiên bản quốc tế mới)
Thiên Chúa là tình yêu. Bất cứ ai sống trong tình yêu đều sống trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa trong Người.

(Phiên bản tiếng Anh chuẩn)
Thiên Chúa là tình yêu, và bất cứ ai ở trong tình yêu đều ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong Người.

(Bản dịch sống mới)
Thiên Chúa là tình yêu, và tất cả những người sống trong tình yêu đều sống trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa sống trong họ.

(Phiên bản King James mới)
Thiên Chúa là tình yêu, còn Người ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong Người.

(Phiên bản King James)
Thiên Chúa là tình yêu, và Người ngự trong tình yêu ngự trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong Người.

Gặp Mephibosheth: Con trai của Jonathan được thông qua bởi David

Gặp Mephibosheth: Con trai của Jonathan được thông qua bởi David

Thuật ngữ của Thần đạo: Định nghĩa, niềm tin và thực tiễn

Thuật ngữ của Thần đạo: Định nghĩa, niềm tin và thực tiễn

Bí quyết cho Beltane Sabbat

Bí quyết cho Beltane Sabbat