https://religiousopinions.com
Slider Image

Tín ngưỡng của đạo Jain: Tam bảo

Là một trong những tôn giáo lâu đời nhất thế giới, đạo Jain được thành lập ở Ấn Độ vào khoảng năm 500 trước Công nguyên bởi Mahavira, mặc dù các yếu tố của tôn giáo đã phát triển trước đó. Niềm tin của đạo Jain chủ yếu là đạt đến trạng thái kevala a của sự tồn tại nâng cao hoặc hạnh phúc, có thể so sánh với niết bàn Phật giáo hoặc cách moksha by của Hindi để thực hành bất bạo động.

Đạo Jain phát triển như một hình thức đương đại của Phật giáo, do đó, không có gì ngạc nhiên khi hai tôn giáo được kết hợp với sự tương đồng mạnh mẽ. Một trong những bằng chứng rõ ràng nhất về những điểm tương đồng này là cách hoặc con đường để đạt được trạng thái tồn tại cao: Tam Bảo. Tuy nhiên, Tam Bảo hay Tam Bảo của Phật giáo là nơi để tìm nơi ẩn náu và an toàn, trong khi Tam Bảo của đạo Jain chỉ là một đơn thuốc hoặc một con đường dẫn đến kevala.

Chìa khóa chính: Tam bảo

 • Tam bảo của đạo Jain là nhận thức đúng, kiến ​​thức đúng và hạnh kiểm đúng.
 • Nhận thức đúng là quá trình đối mặt và xua tan những nghi ngờ về thực tế tồn tại.
 • Kiến thức đúng là quá trình tìm hiểu về các yếu tố của sự tồn tại và cách chúng hoạt động cùng nhau.
 • Hành vi đúng đắn là tập hợp những lời khấn và kỷ luật mà một người đảm nhận trên con đường giải thoát tâm linh.

Chúa Ba Ngôi Jaina

Trong tín ngưỡng của đạo Jain, Tam Bảo bao gồm Nhận thức đúng, Tri thức đúng và Hành vi đúng như một con đường dẫn đến sự giải thoát hoặc tồn tại hạnh phúc. Ba viên ngọc này, theo thứ tự đặc biệt này, tạo nên Ratnatraya, bộ ba. Nhận thức đúng đang đi đến sự hiểu biết về sự thật của thực tế, kiến ​​thức đúng là giải thoát bản thân khỏi những nghi ngờ, và hành vi đúng là cách mà một người sống để đạt được kevala.

Cả ba viên ngọc này đều phụ thuộc vào nhau. Chúng không thể hoạt động như một con đường đến kevala một mình. Chúng phải được sử dụng chung và phụ thuộc lẫn nhau.

Samyak Darshana: Nhận thức đúng đắn

Samyak Darshana Nhận thức sâu sắc hoặc Đức tin đúng đắn là yếu tố nền tảng trên con đường đến kevala. Trước khi dấn thân vào con đường, Jains nên đặt câu hỏi và tìm cách tìm hiểu thực tế của thế giới. Nhận thức đúng đắn của người Jaina có liên quan mật thiết đến Chánh kiến ​​của Phật giáo như là một phần của Bát chánh đạo.

Cuối cùng, bất kỳ nghi ngờ, mối quan tâm hoặc câu hỏi nào về sự tồn tại sẽ được trả lời bởi những lời dạy của Tirthankara, các giáo viên hoặc nhà tiên tri của con đường đến kevala. Nhận thức đúng là cần thiết để chuyển sang Kiến thức đúng vì Kiến thức đúng không thể có được nếu người ta vẫn còn nghi ngờ về thực tế của thế giới và con đường đến kevala. Nếu người ta nghi ngờ về giáo lý của Tirthankara, người ta sẽ không thể nắm bắt hoàn toàn Kiến thức đúng .

Samyak Jnana: Kiến thức đúng

Kiến thức đúng là sự hiểu biết đúng và đầy đủ về các yếu tố của thực tế. Đây là một nghiên cứu sâu về các thành phần của thực tế Six Các thực thể phổ quát và Nine Tattvas và cách các yếu tố đó kết nối và xác định sự tồn tại.

Sáu thực thể phổ quát bao gồm tất cả các cặp sinh vật sống với năm thực thể không sống:

 • Pudgal : Vật chất
 • Akas : Không gian
 • Dharmastikay : Phương tiện chuyển động
 • Adharmastikay : Phương tiện nghỉ ngơi
 • Kaal hoặc Samay : Thời gian

Cửu Tattvas hoặc các nguyên tắc bao gồm:

 • Jiva: Vật chất sống
 • Ajiva: Vật chất không sống
 • Punya: Công đức, việc tốt
 • Papa: Tội lỗi, việc xấu
 • Asrava: Dòng nghiệp
 • Samvara: Trở ngại của dòng nghiệp
 • Bandh: Sự trói buộc hay bóng tối của tâm hồn
 • Nirjara: Tiêu diệt nghiệp chướng
 • Moksha / Kevala: Giải thoát linh hồn khỏi nghiệp chướng

Samyak Charitra: Hành vi đúng

Sau khi nhận thức đúng và kiến ​​thức đúng đã được hiện thực hóa, Jain có thể chuyển sang Hành vi đúng. Đây là một tập hợp các lời khấn cụ thể, quy tắc đạo đức và kỷ luật mà một người tham gia dẫn đến kevala.

Đối với yatis, các thành viên tu viện Jaina, Hành vi đúng bao gồm thực hiện Năm đại nguyện bất bạo động, trung thực, không trộm cắp, độc thân, không sở hữu hoặc không gắn bó. Đối với sravaka, Jain phi đạo đức, Hành vi đúng đắn bao gồm thực hiện Mười hai lời khấn.

Ba viên ngọc trong biểu tượng Jaina

Biểu tượng truyền thống của đạo Jain là một tập hợp các biểu tượng được trình bày cùng nhau để thể hiện các khía cạnh khác nhau của vũ trụ. Điều này bao gồm một bàn tay giơ lên ​​để đại diện cho bất bạo động, một Swastika bốn vũ khí trên bàn tay và ba dấu chấm trên Swastika để đại diện cho Tam Bảo của đạo Jain.

Trong những năm gần đây, Swastika, ban đầu đại diện cho chu kỳ sinh tử và các loại tham gia khác nhau của Jaina, đã bị xóa bỏ do sự chiếm đoạt của Swastika bởi đảng Quốc xã và sự tàn phá mà chúng gây ra trong Holocaust và Thế chiến II . Biểu tượng đã được thay thế bằng Om.

Nguồn

 • Chapple, Christopher và Mary Evelyn Tucker. Shinto | Tôn giáo | Diễn đàn Yale về tôn giáo và sinh thái, Đại học Yale.
 • Pecorino, Philip A. Jainism. Triết lý về tôn giáo, Trường cao đẳng cộng đồng Queensborough, 2001.
 • Chapple, Christopher Key. Jainism và Ecology: Bất bạo động trong mạng sống . Hiệp hội Khoa học và Tôn giáo Quốc tế, 2007.
 • Shah, Pradip, và Darshana Shah. Triết lý và thực hành Jaina Jaina . Ủy ban Giáo dục JAINA, 2010.
Golem là gì? Giới thiệu về sinh vật từ văn hóa dân gian Do Thái

Golem là gì? Giới thiệu về sinh vật từ văn hóa dân gian Do Thái

Giới thiệu về cuốn sách của Habakkuk

Giới thiệu về cuốn sách của Habakkuk

Tên con trai Ấn Độ yêu thích và ý nghĩa của chúng

Tên con trai Ấn Độ yêu thích và ý nghĩa của chúng