https://religiousopinions.com
Slider Image

Phụ âm của bảng chữ cái Gurmukhi (35 Akhar) Minh họa

Chữ viết Gurmukhi của Gurbani has 35 akhar, hoặc phụ âm, giống hệt với bảng chữ cái paintee của tiếng Ba Tư bao gồm ba người giữ nguyên âm và 32 phụ âm. Mỗi nhân vật đại diện cho một âm thanh ngữ âm. Thứ tự chữ cái của tập lệnh Gurmukhi hoàn toàn khác so với bảng chữ cái tiếng Anh. Gurmukhi akhar dựa trên các nhóm có những điểm tương đồng nhất định và được sắp xếp theo một nhóm gồm năm hàng ngang và bảy hàng dọc với các thuộc tính phát âm cụ thể (không được hiển thị ở đây). Mỗi chữ cái có sự kết hợp của các đặc điểm tùy thuộc vào vị trí ngang và dọc của nó. Một số chữ cái được phát âm với lưỡi chạm vào mặt sau của răng hàm trên hoặc cuộn tròn lại để chạm ngay phía sau sườn trên vòm miệng. Chữ cái có thể được phát âm với một luồng không khí hoặc yêu cầu giữ lại không khí. Một số nhân vật có âm thanh mũi.

Những câu thơ của Gurbani có ý nghĩa tâm linh trong kinh sách của đạo Sikh và chứa những đoạn ẩn dụ trong đó các chữ Gurmukhi khác nhau. Cách phát âm của các chữ cái trong bản dịch khác nhau.

01 trên 36

Hướng dẫn phát âm Gurmukhi Oorraa

Tiếng Hin-ddi Akhar Oorraa của Gurbani Ý nghĩa trong Kinh thánh Sikh Oorraa Gurmukhi Nguyên âm. Ảnh [S Khalsa]

Oorraa là người đầu tiên trong số ba người giữ nguyên âm xuất hiện trong kịch bản Gurmukhi của Gurbani và giống hệt với người giữ nguyên âm của bảng chữ cái tiếng Ba Tư (akhar).

Oorraa được phát âm với sự nhấn mạnh bằng nhau về cả âm tiết và âm thanh như ewe-raw. Oorraa được sử dụng ở đầu từ trong đó âm đầu tiên là nguyên âm hoặc trong bất kỳ từ nào mà nguyên âm không đi trước phụ âm như trong trường hợp phát ra nguyên âm đôi và có âm nguyên âm cụ thể được gán cho nó đánh vần của Oorraa là phiên âm và cũng có thể được đánh vần là Oorhaa . Các cách viết có thể hơi khác nhau trong bản gốc Gurmukhi cũng như bản dịch tiếng La Mã và tiếng Anh của Gurbani.

Ý nghĩa của Oorraa trong Kinh thánh Sikh

Kinh điển Sikh bao gồm hình thức thơ ca thơ được viết bởi Đạo sư đầu tiên Nanak Dev khi còn là một cậu bé khi được giao bài tập về nhà ở trường để viết bảng chữ cái. Giáo viên của anh bày tỏ sự ngạc nhiên khi đứa trẻ Nanak Dev viết:

" Oorrai oupmaa taa kee keejai jaa kaa ant na paa-i-aa | |

OORRAA: Hát ca ngợi Người có giới hạn không thể được khám phá. "SGGS || 432

02 trên 36

Hướng dẫn phát âm Gurmukhi Airraa

Tiếng Nhật Akhar Airraa của Gurbani Ý nghĩa trong Kinh thánh Sikh Airraa Gurmukhi Nguyên âm. Ảnh [S Khalsa]

Airraa là người thứ hai trong số ba người giữ nguyên âm xuất hiện trong kịch bản Gurmukhi của Gurbani và giống hệt với người giữ nguyên âm của bảng chữ cái paintee của tiếng Ba Tư.


Airraa được phát âm với sự nhấn mạnh vào các âm tiết thứ hai và âm thanh như thời đại hoặc err-raw. Airraa được sử dụng ở đầu từ trong đó âm đầu tiên là nguyên âm hoặc trong bất kỳ từ nào mà nguyên âm không đi trước phụ âm như trong trường hợp phát ra nguyên âm đôi và có âm nguyên âm cụ thể được gán cho nó đánh vần của Airraa là phiên âm và cũng có thể được đánh vần là Airhaa . Các cách viết cũng có thể hơi khác nhau trong bản gốc Gurmukhi cũng như bản dịch tiếng La Mã và tiếng Anh của Gurbani.

Ý nghĩa của Airraa trong Kinh thánh Sikh

Kinh điển Sikh bao gồm hình thức thơ ca thơ được viết bởi Đạo sư Nanak Dev, học giả khi còn là một cậu bé khi được giao bài tập về nhà ở trường để viết bảng chữ cái. Giáo viên của anh bày tỏ sự ngạc nhiên khi đứa trẻ Nanak Dev viết:

" Aa-i-rrai aap karae jin chhoddee jo kichh karnaa su kar rehi-aa ||
AIRRA: Chính anh ta đã tạo ra thế giới, bất cứ điều gì phải làm, anh ta vẫn tiếp tục. "SGGS || 434

03 trên 36

Hướng dẫn phát âm Gurmukhi Eerree

Tiếng Hin-ddi Akhar Eerree của Gurbani Ý nghĩa trong Kinh thánh Sikh Eerree Gurmukhi Nguyên âm. Ảnh [S Khalsa]

Eerree là người thứ ba trong số ba người giữ nguyên âm xuất hiện trong kịch bản Gurmukhi của Gurbani và giống hệt với người giữ nguyên âm của bảng chữ cái tiếng Paintee.

Eerree được phát âm với sự nhấn mạnh vào các âm tiết thứ hai và âm thanh như thời đại hoặc err-raw. Eerree được sử dụng ở đầu từ trong đó âm đầu tiên là nguyên âm hoặc trong bất kỳ từ nào mà nguyên âm không đi trước phụ âm như trong trường hợp phát ra nguyên âm đôi và có âm nguyên âm cụ thể được gán cho nó đánh vần của Eerree là phiên âm và cũng có thể xuất hiện đánh vần là Eerhee hoặc Iri . Các cách viết cũng có thể hơi khác nhau trong bản gốc Gurmukhi cũng như bản dịch tiếng La Mã và tiếng Anh của Gurbani.

Ý nghĩa của Eerree trong Kinh thánh Sikh

Giáo sư đầu tiên Nanak đã làm cho giáo viên của mình ngạc nhiên với những hiểu biết tâm linh của mình khi được giao một bài tập ở trường để viết bảng chữ cái:

" Eevrree aad purakh hai daataa aapae sachaa so-ee ||

EEVRREE: Chúa tể nguyên thủy là người tốt nhất, chỉ mình Ngài là sự thật. "SGGS | | 432

04 trên 36

Hướng dẫn phát âm S - Gurmukhi Sassa

Tiếng Hin-ddi Akhar Sassa của Gurbani Ý nghĩa trong Kinh thánh Sikh Gurmukhi Script Sassaa. Ảnh [S Khalsa]

Sassa là một trong 35 phụ âm của kịch bản Gurmukhi của Gurbani và giống hệt với bảng chữ cái tiếng Punjabi. Các phụ âm của Gurmukhi được gọi là 35 Akhar.

Sassa có âm của S và được phát âm với trọng âm ở âm tiết thứ hai như sa-saw. Chính tả La Mã của Sassa là phiên âm và cũng có thể được đánh vần là Sassaa . Các cách viết có thể hơi khác nhau trong bản gốc Gurmukhi cũng như bản dịch tiếng La Mã và tiếng Anh của Gurbani.

Ý nghĩa của Sassa trong Kinh thánh Sikh

Kinh điển Sikh bao gồm một số hình thức thơ ca được viết bởi các tác giả của Đạo sư Granth Sahib:

" Sasai soe sristt jin saajee sabhnaa saahib aek bha-i-aa ||
SASSA: Người tạo ra thế giới, là của tất cả các Chúa tể. Giáo sư đầu tiên Nanak Dev SGGS || 432

" Sasai sabh jag sehaj oupaa-i-aa teen bhavan ik jotee ||
SASSA: Toàn bộ vũ trụ mà Ngài tạo ra một cách dễ dàng, chiếu sáng ba cõi bằng một ánh sáng. "Đạo sư đầu tiên Nanak SGGS || 930

Những câu thơ khác về Sasaa ở Gurbani bao gồm các tác giả:

Đạo sư thứ năm Arjan Dev:

" Sasaa sara parae ab haarae | |
SASSA: Nơi tôn nghiêm của bạn, giờ tôi đã bước vào Chúa ơi. "SGGS || 260

"Sasaa siaanap chhaadd iaanaa | |
SASSA: Từ bỏ sự thông minh của bạn Ôi kẻ ngu dốt. "Giáo sư Arjan Dev SGGS || 260

Bhagat Kabir:

" Sasaa vì vậy neekaa kar sodhahu ||
SASSA: Kỷ luật tâm trí với sự hoàn hảo cao siêu. "Bhagat Kabir SGGS || 342

" Sasaa so seh saej savaarai | |
SASSA: Giường của cô dâu tâm hồn được trang trí với sự hiện diện của Chúa tể của chồng. "Bhagat Kabir SGGS ||

Đạo sư thứ ba Amar Amar:

" Sasai sanjam ga-i-ou moorrae aek daan tudh kuthaa-e la-i-aa ||
SASSA: Bạn đã đánh mất kỷ luật tự kỷ O, và bạn đã chấp nhận lời đề nghị dưới sự giả vờ sai lầm. " SGGS || 345

05 trên 36

Hướng dẫn phát âm của H - Gurmukhi Haahaa

Tiếng Hin-ddi Akhar Haahaa Ý nghĩa trong Kinh thánh Sikh Gurmukhi Script Haahaa. Ảnh [S Khalsa]

Haahaa là một phụ âm của kịch bản Gurmukhi akhar của Đạo sư Granth Sahib và gần giống với bảng chữ cái sơn của người Ba Tư.

Haahaa đại diện cho một âm H như trong ha-ha với sự nhấn mạnh bằng nhau được dành cho cả hai âm tiết và được phát âm sao cho khi nói có một luồng hơi cảm thấy khi bàn tay được giữ trước môi. Chính tả La Mã của Haahaa là phiên âm và cũng có thể được đánh vần là Haha . Các cách viết có thể hơi khác nhau trong bản gốc Gurmukhi cũng như các bản dịch tiếng La Mã và tiếng Anh của Gurbani.

Ý nghĩa trong Kinh thánh Sikh

Kinh điển Sikh bao gồm những câu thơ đầy chất thơ Haahaa được viết bởi First Guru Nanak Dev khi còn là một sinh viên khi được giao viết bảng chữ cái. Giáo viên của anh bày tỏ sự ngạc nhiên khi đứa trẻ Nanak Dev viết:

" Haahai hor na koee daataa jeea oupaae jin rijak deeaa ||
HAHA: Không có Người cho nào khác ngoài Người đã tạo ra các sinh vật mang lại cho họ sự nuôi dưỡng. "SGGS || 435

Các tác phẩm thơ khác của các tác giả của Gurbani có Haahaa bao gồm:

" Haahaa nóng hoe nehee jaanaa ||
HAHA: Anh ta tồn tại, nhưng không được biết là tồn tại. "Bhagat Kabir SGGS || 342

" Haahai har kathaa boojh toon moorrae taa sadhaa sukh hoee ||
HAHA: Hiểu được diễn ngôn thiêng liêng O lừa chỉ sau đó bạn sẽ đạt được hòa bình vĩnh cửu. "Thứ ba bậc thầy Amar Amar SGGS || 435

06 trên 36

Bảng chữ cái Gurmukhi Kakaa của Gurbani Minh họa bằng cách phát âm

Tiếng Hin-ddi Akhar Kakaa của Gurbani Ý nghĩa trong Kinh điển Sikh Gurmukhi Script Kakaa. Ảnh [S Khalsa]

Kakaa là một phụ âm của bảng chữ cái Gurmukhi.

Hướng dẫn phát âm K - Gurmukhi Kakaa

Kakaa là một phụ âm của kịch bản Gurmukhi và gần giống với bảng chữ cái paintee của tiếng Ba Tư.

Kakaa được phát âm là cka ckaaw (caw), với trọng âm là âm tiết thứ hai. Không nên có không khí khi tay được giữ trước môi. Chính tả La Mã của Kakaa là phiên âm và cũng có thể được đánh vần là Kakka . Các cách viết có thể hơi khác nhau trong bản gốc Gurmukhi cũng như bản dịch tiếng La Mã và tiếng Anh của Gurbani.

Ý nghĩa của Kakaa trong Kinh thánh Sikh

Kinh điển Sikh bao gồm hình thức thơ ca thơ ca trong các lựa chọn trong suốt Đạo sư Granth Sahib.

Giáo sư đầu tiên Nanak Dev, đã làm kinh ngạc những người hướng dẫn của mình khi còn là một cậu bé được giao bài tập về nhà ở trường để viết bảng chữ cái, đứa trẻ đã đáp lại bằng một câu thần chú:

" Kakai kes punddar jab hoo-ae vin saaboonai oujaliaa ||
KAKKA: Khi tóc mọc trắng, sau đó không cần gội, nó sẽ tỏa sáng. "SGGS || 432

Những câu thơ khác về Kakaa trong Gurbani bao gồm:

" Kakaa kaaran karataa so-oo ||
KAKKA: Anh ấy là nguyên nhân, sáng tạo và sáng tạo. "SGGS || 253 Đạo sư thứ năm Arjan Dev

" Kakaa kiran kamal meh paavaa | |
KAKKA: Ánh sáng của tri thức thiêng liêng chiếu sáng hoa sen trái tim bằng tia sáng của nó. " SGGS || 340 Bhagat Kabir

" Kakai kaam krodh bharami-o-hu moorrae mamtaa laagae tud har visar-i-aa ||
KAKKA: Trong dục vọng và phẫn nộ, bạn đi lạc, kẻ ngốc tham gia vào tình yêu trần tục, bạn đã quên mất Chúa. "SSGS || 435 Đạo sư thứ ba Amar Amar

07 trên 36

Bảng chữ cái Gurmukhi Khakhaa của Gurbani Minh họa bằng cách phát âm

Tiếng Hin-ddi Akhar Khakhaa Ý nghĩa trong Kinh thánh Sikh Gurmukhi Script Khakhaa. Ảnh [S Khalsa]

Khakhaa là một phụ âm của bảng chữ cái Gurmukhi.

KH - Hướng dẫn phát âm Gurmukhi Khakhaa

Khakhaa là một phụ âm của kịch bản Gurmukhi của Gurbani và giống hệt với bảng chữ cái tiếng Punjabi.

Khakhaa có âm của Kh và được phát âm là ka-kaaw (caw), nhấn mạnh vào âm tiết thứ hai. Cần có một luồng hơi khi tay được giữ trước môi. Chính tả La Mã của Khakhaa là phiên âm và cũng có thể được đánh vần là Khakha . Các cách viết có thể hơi khác nhau trong bản gốc Gurmukhi cũng như bản dịch tiếng La Mã và tiếng Anh của Gurbani.

Ý nghĩa của Khakhaa trong Kinh thánh Sikh

Kinh sách của đạo Sikh bao gồm hình thức thơ ca của thơ ca Khakhaa của bảng chữ cái Gurmukhi và xuất hiện trong nhiều lựa chọn khác nhau trong suốt Đạo sư Granth Sahib.

Đạo sư Nanak, đạo sư đạo Sikh đầu tiên đã làm kinh ngạc những người hướng dẫn của mình khi còn là một cậu bé được giao bài tập về nhà để viết bảng chữ cái, đứa trẻ đã đáp lại bằng một câu thần chú:

" Khakhai khundhkaar saah aalam kar khareed jin kharach deeaa ||
KHAKHA: Người tạo ra hơi thở và thời gian trên thế giới rút ra doanh thu của một người muốn sinh hoạt. "SGGS || 432

Những câu thơ khác trong Gurbani bao gồm một số tác giả của Đạo sư Granth Sahib:

Các tác phẩm thơ ca ngợi sự toàn năng của Đạo sư thứ năm Arjun Dev

" Khakhaa khoonaa kachh nehee tis sanmrath kai paa-eh ||
KHAKHA: Chúa tể toàn năng không thiếu gì. "SGGS ||

" Khakhaa kharaa saraahou taahoo | |
KHAKHA: Thực sự ca ngợi Ngài. "SGGS | 260

Những hiểu biết sâu sắc về tâm hồn của Bhagat Kabir

" Khakhaa i-ahai khorr man aavaa ||
KHAKHA: Linh hồn đi vào hang động cơ thể. "SGGS || 340

" Khakhaa khoj parai jo koee | |
KHAKHA: Những người hiếm hoi tìm kiếm Ngài. "SGGS | | 342

" Khakhaa khirat khapat ga-e kaetae ||
KHAKHA: Nhiều người đã lãng phí và hủy hoại cuộc sống của họ bị diệt vong. "SGGS ||

08 trên 36

Bảng chữ cái Gurmukhi Gagaa của Gurbani Minh họa bằng cách phát âm

Ý nghĩa của Akhar Gagaa trong Kinh Thánh Sikh Gurmukhi Script Gagaa. Ảnh [S Khalsa]

Gagaa là một phụ âm của bảng chữ cái Gurmukhi akhar.

Hướng dẫn phát âm G - Gurmukhi Gagaa

Gagaa là một phụ âm của kịch bản Gurmukhi akhar của Gurbani và giống hệt với bảng chữ cái paintee của tiếng Ba Tư.

Gagaa được phát âm là ga-gaw, nhấn mạnh vào âm tiết thứ hai. Không nên có không khí khi tay được giữ trước môi. Chính tả La Mã của Gagaa là ngữ âm và cũng có thể được đánh vần là Gagga . Các cách viết có thể hơi khác nhau trong bản gốc Gurmukhi cũng như bản dịch tiếng La Mã và tiếng Anh của Gurbani.

Ý nghĩa của Gagaa trong Kinh thánh Sikh

Kinh sách của đạo Sikh bao gồm hình thức thơ ca của thơ ca và xuất hiện trên khắp Guru Granth Sahib với những hiểu biết tâm linh quan trọng có Gagaa của bảng chữ cái Gurmukhi.

Đạo sư Nanak, người đầu tiên của đạo sư Sikh, đã làm kinh ngạc những người hướng dẫn của mình khi còn là một cậu bé được giao bài tập về nhà để viết bảng chữ cái, đứa trẻ đã đáp lại bằng một câu thần chú:

" Gagai goe gaae jin chhoddee galee gobid garab bha-iiaa ||
GAGGA: Ai từ bỏ những bài hát của Chúa tể vạn năng, trở nên kiêu ngạo trong lời nói. "SGGS || 432

Những câu thơ khác trong Gurbani bao gồm:

Đạo sư thứ năm Arjun Dev ca ngợi những tác dụng của thiền định:

" Súng yêu tinh Gagaa ravhou saas saas jap neet ||
GAGGA: Tận dụng những lời ca tụng vinh quang của Thầy thế giới với từng hơi thở thiền định về Ngài luôn. "SGGS || 254

Câu thơ Bhagat Kabir mở rộng khi Đạo sư giác ngộ:

" Gagaa gur kae bachan pachhaanaa | |
GAGGA: Hiểu được cách nói của người khai sáng. "SGGS | | 340

Đạo sư thứ ba Amar Amar suy ngẫm về sự bao la của Chúa tể vạn năng.

" Gagai gobid chit kar moorrae galee kinai na paa-i-aa ||
Gagga: Suy ngẫm về Chúa tể toàn cầu O, bằng cách nói chuyện, không ai từng đạt được Ngài. "SGGS || 434

09 trên 36

Bảng chữ cái Gurmukhi Ghaghaa của Gurbani Minh họa bằng cách phát âm

Ý nghĩa của Akhar Ghaghaa trong Kinh Thánh Sikh Gurmukhi Script Ghaaghaa. Ảnh [S Khalsa]

Ghaghaa là một phụ âm của bảng chữ cái Gurmukhi.

Hướng dẫn phát âm GH - Gurmukhi Ghaghaa

Ghaghaa là một phụ âm của kịch bản Gurmukhi akhar rất giống với bảng chữ cái paintee của tiếng Ba Tư.

Ghaghaa được phát âm là gha ghaaw, nhấn mạnh vào âm tiết thứ hai. Cần có một luồng hơi khi tay được giữ trước môi. Chính tả La Mã của Ghaghaa là phiên âm và cũng có thể được đánh vần là Ghagha . Các cách viết có thể hơi khác nhau trong bản gốc Gurmukhi cũng như bản dịch tiếng La Mã và tiếng Anh của Gurbani.

Ý nghĩa của Ghaghaa trong Kinh thánh Sikh

Kinh điển Sikh bao gồm những câu thơ có chữ Ghaghaa của bảng chữ cái Gurmukhi của nhiều tác giả khác nhau của Gurbani và xuất hiện trên khắp Đạo sư Granth Sahib.

Đạo sư Nanak, vị đạo sư đầu tiên của người Sikh đã làm kinh ngạc những người hướng dẫn của mình khi được giao nhiệm vụ viết trường, đứa trẻ trả lời bằng một câu thần chú:

" Ghaghai ghaal saevak jae ghaalai sabad guroo kai laag Rehai ||
Thực hiện dịch vụ tiếp viên ngay cả khi đang phục vụ các bài thánh ca thiêng liêng của Người khai sáng kèm theo. "SGGS || 432

Những câu thơ có ý nghĩa khác của các tác giả của Đạo sư Granth Sahib có Ghaghaa bao gồm:

Đạo sư thứ năm Arjan Dev nhấn mạnh rằng chỉ có Chúa.

" Ghaghaa ghaalhou maneh eh bin har doosar naa-he ||
GHAGHA: Đặt điều này vào tâm trí của bạn, rằng không có ai khác ngoài Chúa. "SGGS || 254

Bhagat Kabir cho biết nơi thần thánh được tìm thấy.

" Ghaghaa ghatt ghatt nimasai soee | |
GHAGHA: Trong mỗi trái tim, Ngài luôn tuân theo. "SGGS || 340

Đạo sư thứ ba Amar Amar đưa ra cái nhìn sâu sắc rằng tuy nhiên phần lớn linh hồn tìm kiếm nó nhận ra không phải là những món quà và phước lành thực sự.

" Ghaghai ghar ghar fireh toon moorrae Dadai daan na tudh la-i-aa | | 9 ||
GHAGHA: Từ Cửa đến cửa, bạn đi cầu xin O ngốc. Dadda: Nhưng phước lành mà bạn chấp nhận thì không. "SGGS || 423

10 trên 36

Bảng chữ cái Gurmukhi Ngangaa của Gurbani Minh họa bằng cách phát âm

Ý nghĩa của Akhar Ngangaa trong Kinh thánh Sikh Gurmukhi Script Ngangaa. Ảnh [S Khalsa]

Ngangaa là một phụ âm của bảng chữ cái Gurmukhi.

NG - Hướng dẫn phát âm Gurmukhi Ngangaa

Ngangaa là một phụ âm của kịch bản Gurmukhi akhar của Gurbani và giống hệt với bảng chữ cái paintee của tiếng Ba Tư.

Ngangaa có âm NG và được phát âm với trọng âm ở âm tiết thứ hai. Chính tả La Mã của Ngangaa là phiên âm và cũng có thể được đánh vần là Nganga hoặc Ngânngaa . Các cách viết có thể hơi khác nhau trong bản gốc Gurmukhi cũng như bản dịch tiếng La Mã và tiếng Anh của Gurbani.

Ý nghĩa của Ngangaa trong Kinh thánh Sikh

Kinh điển Sikh trong suốt throughoutGuru Granth Sahib bao gồm các tác phẩm văn học theo bảng chữ cái dưới dạng câu thơ có những hiểu biết về ý nghĩa tâm linh.

Đạo sư Nanak Dev khi còn là một cậu bé ngạc nhiên về gia sư của mình khi được hướng dẫn viết bảng chữ cái mà anh ta đã trả lời bằng một câu châm ngôn về chủ đề của học giả tâm linh:

" Ngân-ngai ngiaan boojhai jae koee parriaa panddit soee ||
NGANGA: Một người có hiểu biết về kiến ​​thức tâm linh trở thành một học giả tôn giáo. "SGGS || 432

Những câu thơ nổi tiếng khác có sự góp mặt của Ngangaa của các tác giả của Gurbani bani bao gồm:

Đạo sư thứ năm Arjund Dev mở rộng về các học giả về trí tuệ tâm linh và cạm bẫy của thế giới vật chất trong những dòng này.

" Ngân-ngaa ngiaan nehee mukh baato ||
NGANGA: Trí tuệ siêu phàm không chỉ có được bằng lời nói. "Đạo sư Arjun SGGS ||

" Ngân-ngaa khatt saastra hoe ngiaataa ||
NGANGA: Một người có thể là học giả của sáu trường phái triết học. "Đạo sư Arjun SGGS ||

" Ngân-ngaa ngraasai kaal teh jo saakat prabh quan tâm | |
NGANGA: Cái chết bắt giữ người được Thiên Chúa phong chức để trở thành người tôn thờ thế giới vật chất. "SGGS || 2534

Bhagat Kabir khuyên sự khôn ngoan không thể chối cãi trong câu thơ của ông:

" Ngân-ngaa nigreh anaehu kar nirvaaro sandaeh ||
NGANGA: Sử dụng sự kiềm chế bản thân, yêu sự thiêng liêng và gạt bỏ nghi ngờ. "SGGS || 340

11 trên 36

Bảng chữ cái Gurmukhi của Chachaa Gurbani được minh họa bằng phát âm

Tiếng Hin-ddi Akhar Chachaa Ý nghĩa trong Kinh thánh Sikh Gurmukhi Script Chachaa. Ảnh [S Khalsa]

Chachaa là một phụ âm của bảng chữ cái Gurmukhi.

Hướng dẫn phát âm Ch - Gurmukhi Chachaa

Chachaa là một phụ âm của kịch bản Gurmukhi akhar của Gurbani giống hệt với bảng chữ cái paintee của tiếng Ba Tư.

Chachaa là một biểu tượng cho CH và được phát âm bằng lưỡi ngay sau răng hàm trên như ch trong ngứa với sự nhấn mạnh vào âm tiết thứ hai. Chachaa là phiên âm và cũng có thể được đánh vần là Chacha . Các cách viết phonetci có thể hơi khác nhau về ngữ pháp Gurmukhi gốc cũng như các bản dịch tiếng La Mã và tiếng Anh của Gurbani.

Ý nghĩa của Chachaa trong Kinh thánh Sikh

Xuyên suốt kinh sách của Guru Granth Sahib, hình thức thơ ca của câu thơ mở rộng dựa trên ý nghĩa ảo ảnh của bảng chữ cái Gurmukhi.

Giáo sư đầu tiên Nanak Dev đã làm kinh ngạc gia sư của mình khi một cậu bé được giao nhiệm vụ viết bảng chữ cái, đứa trẻ đã trả lời bằng một câu thần chú về chủ đề của các văn bản Vệ Đà:

" Chachai chaar ved jin saajae chaarae khaanee chaar jugaa ||
CHACHA: Ông là nguồn sáng tạo của bốn kinh điển Vệ đà, bốn phương pháp truyền sinh và bốn thời đại. "SGGS || 432

" Bas jal nit na vasat alee-al maer * cha-chaa * súng rae ||
(Ôi con ếch ngốc nghếch) bạn ở trong nước (nơi hoa huệ nở), nhưng con ong vò vẽ không ở đó * đói - say sưa * với hương thơm (của hoa huệ) từ xa. "SGGS || 990

Các câu thơ chữ cái có ý nghĩa khác có Chacha của các tác giả khác nhau của Đạo sư Granth Sahib bao gồm:

Đạo sư thứ năm Arjun Dev trong câu thơ của ông mô tả mối quan hệ của mình với thiêng liêng.

" Chachaa charan kamal gur laagaa | |
CHACHA: Tôi đã gắn bó với chân sen của Enlightener. "SGGS || 254

Bhagat Kabir có thơ miêu tả về nghệ thuật thần thánh.

" Chachaa rachit chitra hai bhaaree | |
CHACHA: Anh ấy đã vẽ bức chân dung vĩ đại trên thế giới. "SGGS || 340

12 trên 36

Bảng chữ cái Gurmukhi Chhachhaa của Gurbani Minh họa bằng cách phát âm

Ý nghĩa của Akhar Chhachhaa trong Kinh thánh Sikh Gurmukhi Script Chhachhaa. Ảnh [S Khalsa]

Chhachhaa là một phụ âm của bảng chữ cái Gurmukhi.

CHH (SH) - Hướng dẫn phát âm Gurmukhi Chhachhaa

Chhachhaa là một phụ âm của bảng chữ cái Gurmukhi akhar của Gurbani và giống hệt với bảng chữ cái paintee của tiếng Ba Tư.

Chhachhaa có âm C trong đại dương và được phát âm với trọng âm ở âm tiết thứ hai. Chính tả La Mã của Chhachhaa là phiên âm và cũng có thể được đánh vần là Chhachha, hoặc ShhasshaShhasshaa . Các cách viết có thể hơi khác nhau trong bản gốc Gurmukhi cũng như bản dịch tiếng La Mã và tiếng Anh của Gurbani.

Ý nghĩa của Chhachhaa trong Kinh thánh Sikh

Xuyên suốt kinh sách của Guru Granth Sahib có thể được tìm thấy những câu thơ đầy ý nghĩa tâm linh của bảng chữ cái Gurmukhi akhar Chhachhaa :

Đạo sư Nanak đầu tiên của các đạo sư đạo Sikh, đã làm kinh ngạc những người hướng dẫn của mình bằng một động tác chữ cái trong bảng chữ cái về sự ngu dốt ảo thuật:

" Chhachhai chhaa-i-aa vartee sabh antar tera keeaa bharam hoaa | |
CHHACHHA: Sự khuếch tán của sự thiếu hiểu biết tâm linh nằm trong tất cả những ai nghi ngờ Việc làm của bạn. "SGGS || 433

Các tác phẩm nghệ thuật bảng chữ cái khác ở Gurbani bao gồm những câu thơ của nhiều tác giả khác nhau của Đạo sư Granth Sahib:

Đạo sư thứ năm Arjun Dev kể lại sự khiêm nhường lý tưởng của linh hồn trong những câu thơ của ông:

" Chhashhaa Chhoharae daas tumaarae ||
CHHACHHA: Đứa trẻ này là đầy tớ của bạn. "SGGS || 254

" Chhachhaa chhaar tere santaa | |
CHHACHHA: Tôi có thể là hạt bụi bên dưới các Thánh của bạn không. "SGGS || 254

Bhagat Kabir suy ngẫm về sự hiện diện của Thiên Chúa với câu thơ của mình:

" Chhashhaa ihai chhatrapat paasaa | |
CHHACHHA: Chủ nhân đáng kính của Chúa hiện diện. "SGGS || 340

" Chhachhai chheejeh ahni moorrae kio chhootteh mứt paakarri-aa | | 2 ||

Đạo sư thứ ba Amar Amar đặt câu hỏi về giá trị của việc theo đuổi từ ngữ trong câu thơ của mình:

CHHACHHA: Bạn đang mệt mỏi vào ban đêm và ban ngày, đồ ngốc, làm thế nào bạn tìm thấy sự giải thoát bị giữ chặt trong vòng tay của cái chết? "|| 2 || SGGS || 434

13 trên 36

Bảng chữ cái Gurmukhi Jajaa của Gurbani Minh họa bằng cách phát âm

Tiếng Hin-ddi Akhar Jajaa Ý nghĩa trong Kinh thánh Sikh Gurmukhi Script Jajaa. Ảnh [S Khalsa]

Jajaa là một phụ âm của bảng chữ cái Gurmukhi.

Hướng dẫn phát âm J - Gurmukhi Jajaa

Jajaa là một phụ âm của kịch bản Gurmukhi akhar gồm 35 ký tự của Gurbani giống hệt với bảng chữ cái paintee của tiếng Ba Tư.

Jajaa có âm của J và được phát âm với trọng âm ở âm tiết thứ hai như ja-jaw. Chính tả La Mã của Jajaa là ngữ âm và cũng có thể được đánh vần là Jajja . Các cách viết có thể hơi khác nhau trong bản gốc Gurmukhi cũng như bản dịch tiếng La-tinh và tiếng Anh của Gurbani.

Ý nghĩa của Jajaa trong Kinh thánh Sikh

Kinh điển Sikh, Đạo sư Granth Sahib bao gồm một hình thức thơ ca được viết bởi Đạo sư đầu tiên Nanak Dev khi còn là một sinh viên trẻ khi được hướng dẫn viết bảng chữ cái:

" Jajai jaan mangat jan jaachai lakh chouraaseeh bheekh bhaviaa ||
JAJJA: Người khiêm nhường này cầu xin sự khôn ngoan đã lang thang cầu xin qua tám mươi bốn lakhs (8.4 triệu) tồn tại. "SGGS || 433

Những câu thơ khác trong Gurbani bao gồm những câu thơ mang ý nghĩa tâm linh kỳ công Jajaa của một số tác giả khác của Đạo sư Granth Sahib, bao gồm:

" Jajaa jaanai ho kashh hooaa | |
JAJJA: Bản ngã làm trung tâm, người ta tin rằng anh ta đã trở thành một thứ gì đó. "SGGS || 255 của Đạo sư thứ năm Arjan Dev

" Jajaa jo tan jeevat jaraavai | |
JAJJA: Bất cứ ai đốt xác khi còn sống. "SGGS || 340 của Bhagat Kabir

" Jajai joh hir la-ee teree moorrae ant gaiaa pachhutaavehgaa ||

JAJJA: Bạn đã bị cướp mất ánh sáng thần thánh của mình, đồ ngốc, hối lỗi khi kết thúc, bạn sẽ phải hối hận. "SGGS || 434 bởi Đạo sư thứ ba Amar Amar

14 trên 36

Bảng chữ cái Gurmukhi Jhajhaa của Gurbani Minh họa bằng cách phát âm

Tiếng Hin-ddi Akhar Jhajhaa Ý nghĩa trong Kinh thánh Sikh Gurmukhi Script Jhajhaa. Ảnh [S Khalsa]

Jhajhaa là một phụ âm của bảng chữ cái Gurmukhi.

Hướng dẫn phát âm Jh - Gurmukhi Jhajhaa

Jhajhaa là một phụ âm của tập lệnh Gurmukhi và giống hệt với bảng chữ cái tiếng Ba Tư.

Jhajhaa có âm thanh của Jh tương tự như J như trong Jacques, Zs như trong Zsa Zsa, hoặc X như trong Xenia và được phát âm là Jh-jhaaw hoặc Zsa-Zsaa, nhấn mạnh vào âm tiết thứ hai. Cần có một luồng hơi khi tay được giữ trước môi. Chính tả La Mã của Jhajhaa là phiên âm và cũng có thể được đánh vần là Jhajha . Các cách viết có thể hơi khác nhau trong bản gốc Gurmukhi cũng như bản dịch tiếng La Mã và tiếng Anh của Gurbani.

Ý nghĩa của Kinh thánh Jhajhaain Sikh

Kinh sách của đạo Sikh bao gồm hình thức thơ ca của thơ ca có chữ Jhajhaa của bảng chữ cái Gurmukhi và xuất hiện trên khắp Đạo sư Granth Sahib.

Khi còn là một sinh viên trẻ, Nan Nan Dev ji, đã viết một câu thơ hướng tâm linh, khẳng định bản chất bội bạc của Thần:

" Jhajhai jhoor marhu kiaa Praanee jo kichh daennaa so dae Rehiaa ||
JHAJHA: Hỡi phàm nhân, tại sao bạn chết vì lo lắng? Bất cứ điều gì Chúa ban, Ngài ban cho liên tục. "SGGS || 433

Những câu thơ tĩnh tại Gurbani của các tác giả khác của Đạo sư Granth Sahib bao gồm:

" Jhajhaa jhooran mittai tumaaro | |
JHAJHA: Nỗi buồn của bạn sẽ chấm dứt. " SGGS || 255 Guru Arjan Dev

" Jhajhaa ourajh surajh nehee jaanaa | |
JHAJHA: Bạn đang vướng vào thế giới và không biết làm thế nào để tự gỡ rối chính mình. "SGGS || 340 Bhagat Kabir

" Jhajhai kadhae no jhooreh moorrae satgur kaa oupadaes sun toon vikhaa ||
JHAJHA: Bạn có thể không bao giờ cần phải ăn năn, hỡi kẻ ngốc, bạn đã nghe lời chỉ dẫn của Người khai sáng thật sự ngay lập tức. " SGGS | | 435 Guru Amar Das

15 trên 36

Bảng chữ cái Gurmukhi Njanjaa của Gurbani Minh họa bằng cách phát âm

Ý nghĩa của Akhar Njanjaa trong Kinh thánh Sikh Gurmukhi Script Njanjaa. Ảnh [S Khalsa]

Njanjaa là một phụ âm của bảng chữ cái Gurmukhi.

Hướng dẫn phát âm Nj - Gurmukhi Njanjaa

Njanjaa là một phụ âm của kịch bản Gurmukhi giống hệt với bảng chữ cái tiếng Punjabi.

Njanjaa được nói với lưỡi ấn vào vòm miệng phía sau răng hàm trên, nhấn mạnh vào âm tiết thứ hai. Njanjaa là phiên âm, Nj cũng có thể được viết là Ny hoặc thậm chí Ni và được phát âm như Enya, hành tây hoặc California thay vì thưởng thức hoặc động cơ. Njanjaa cũng có thể được đánh vần là Nyanya vì cách phát âm hơi khác nhau trong các văn bản Gurmukhi gốc cũng như các bản dịch tiếng La Mã và tiếng Anh của Gurbani.

Ý nghĩa của Njanjaa trong Kinh thánh Sikh

Kinh thánh Sikh bao gồm các hình thức thơ ca thơ mộng có Njanjaa .

Thể hiện sự thấu hiểu tâm linh khi còn là một cậu bé, Đạo sư Nanak Dev đầu tiên của đạo sư đạo Sikh đã viết:

" Njannjai nadar karae jaa daekhaa doojaa koee naahee ||
Đưa ra tầm nhìn về cái nhìn duyên dáng của anh ấy, tôi không thấy ai khác bên cạnh anh ấy. "SGGS || 433

Các shabads acrostic đáng chú ý khác của Gurbani có Njanjaa bao gồm:

" Njannjaa njaanhu drirr sehee binas jaat eh hae-et ||
NYANYA: Biết là hoàn toàn chính xác, tình yêu trần tục sẽ chấm dứt. "Đạo sư thứ năm Arjun Dev SGGS || 255

" Njannjaa nikatt ju ghatt cửa phục hồi kehaa taj jaa-e ||
NYANYA: Anh ấy ở gần trái tim bạn, tại sao lại đi tìm Ngài? "SGGS || 340 Bhagat Kabir

16 trên 36

Gurmukhi Script Tainkaa của Gurbani Minh họa bằng cách phát âm

Tiếng Hin-ddi Akhar Tainkaa của Gurbani Minh họa Gurmukhi Script Tainkaa. Ảnh [S Khalsa]

Tainkaa là một phụ âm của bảng chữ cái Gurmukhi.

TT - Hướng dẫn phát âm Gurmukhi Tainka

Tainkaa là một phụ âm của chữ Gurmukhi giống hệt với bảng chữ cái tiếng Punjab.

Tainkaa phát ra âm thanh như tank-aw, đại diện cho chữ T cứng như trong kéo, có thể được biểu thị bằng một TT kép và phát âm với lưỡi cong lại để chạm vào vòm miệng. Chính tả La Mã của Tainkaa là phiên âm và cũng có thể được đánh vần là Tanka, Tatta hoặc Ttatta vì cách viết có thể hơi khác nhau trong các văn bản Gurmukhi gốc cũng như các bản dịch tiếng La Mã và tiếng Anh của Gurbani.

Ý nghĩa của Tainka trong Kinh thánh Sikh

Kinh điển Sikh bao gồm những hiểu biết tâm linh được viết dưới dạng những bài thơ châm biếm của Đạo sư đầu tiên Nanak khi còn là một sinh viên:

Ttattai ttanch karuh kiaa Praannee gharree ke mueht ke ootth chalnaa | |
TATTA: Tại sao bạn thực hành đạo đức giả O Mortal? Trong giây lát, bạn sẽ thức dậy và lập tức khởi hành. "SGGS || 433

Câu thơ linh thiêng khác có Tatta bao gồm điều này của Bhagat Kabir:

" Ttattaa bikatt ghaatt ghatt maahee ||
TATTA: Con đường khó khăn đến với Chúa nằm ở con đường của trái tim và tâm trí bên trong. "SGGS || 341

17 trên 36

Gurmukhi Script Tthatthhaa của Gurbani Minh họa bằng cách phát âm

Tiếng Hin-ddi Akhar Tthatthhaa Ý nghĩa trong Kinh điển Sikh Gurmukhi Script TThatthaa. Ảnh [S Khalsa]

Tthatthhaa là một phụ âm của bảng chữ cái Gurmukhi.

TTH - Hướng dẫn phát âm Gurmukhi Tthatthaa

Tthatthaa là một phụ âm của Gurmukhi akhar giống hệt với bảng chữ cái paintee của tiếng Ba Tư.

Tthatthaa có âm của Th và được phát âm là tha-thaaw với trọng âm ở âm tiết thứ hai. Lưỡi cong lại để chạm vào vòm miệng và cần có một luồng hơi khi tay được giữ trước môi. Chính tả La Mã của Tthatthaa là phiên âm và cũng có thể xuất hiện đánh vần là Tthattha, Thhathaa hoặc các biến thể khác. Các cách phát âm Gurmukhi nguyên bản có thể khác nhau về mặt ngữ nghĩa cũng như bản dịch tiếng Anh của tiếng La Mã và tiếng Gurbani.

Ý nghĩa của Tthatthaa trong Kinh thánh Sikh

Các hình thức tĩnh lặng của câu thơ có ý nghĩa tâm linh có phụ âm của bảng chữ cái Gurmukhi xuất hiện trong toàn bộ kinh sách của Đạo sư Granth Sahib. Khi còn là một cậu bé ở Nanakana Sahib, Đạo sư Nanak Dev, nhà cải cách đã viết:

Tthhatthhai thhaadhh vartee tin antar har charnee jinh kaa chit laagaa ||
TTHHATTHA: Hòa bình tràn ngập trái tim của những người có tâm trí gắn liền với Chân sen của Chúa. "SGGS | | 433

Các câu thơ khác có Tthatthaa của các tác giả Gurbani bao gồm:

" Tthhatthaa manooaa thhaaheh naahee ||
TTHHATTHA: Những cảm giác mà họ không làm tổn thương. "SGGS || 256 Đạo sư thứ năm Arjun Dev

" Tthhatthhaa ehai cửa thhag neeraa ||
TTHHATTHA: Giữ mình ở một khoảng cách xa với ảo ảnh này. "SGGS 341 Bhagat Kabir

18 trên 36

Bảng chữ cái Gurmukhi Ddaddaa của Gurbani Minh họa bằng cách phát âm

Ý nghĩa của Akhar Ddaddaa trong Kinh thánh Sikh Gurmukhi Script Ddaddaa. Ảnh [S Khalsa]

Ddaddaa là một phụ âm của bảng chữ cái Gurmukhi.

DD - Hướng dẫn phát âm Gurmukhi Ddaddaa

Ddaddaa là một phụ âm của tính năng kịch bản Gurmukhi trong Gurbani và giống hệt với bảng chữ cái tiếng Punjab.

Ddaddaa được đại diện bởi DD và được phát âm là Da-daaw, nhấn mạnh vào âm tiết thứ hai. Lưỡi cong lại để chạm vào vòm miệng phía sau sườn kẹo cao su. Âm thanh tương tự như DD đôi trong Daddy hoặc D trong cóc hoặc bác sĩ. Chính tả La Mã của Ddaddaa là phiên âm và cũng có thể được đánh vần đơn giản là Dadda . Các cách viết cũng có thể hơi khác nhau trong bản gốc Gurmukhi cũng như bản dịch tiếng La Mã và tiếng Anh của Gurbani.

Ý nghĩa của Ddaddaa trong Kinh thánh Sikh

Một số shabad của Guru Granth Sahib mô tả Ddaddaa trong một hình thức thơ ca thơ mộng có ý nghĩa tâm linh.

Đạo sư Nanak, người đầu tiên của đạo sư đạo Sikh, bắt đầu viết những bài thánh ca về công đức tâm linh khi còn là một cậu bé:

" Ddaddai ddanph karhu kiaa Praannee jo kichh hoaa su sabh chalnaa ||
DDADDA: Tại sao bạn lại đưa ra những chương trình phô trương như vậy, hỡi người phàm? Bất cứ điều gì tồn tại, tất cả sẽ qua đi. "SGGS || 433

Các câu thơ khác của các tác giả của Gurbani nơi Ddaddaa xuất hiện bao gồm:

" Ddaddaa ddaeraa ehu nehee jeh dderaa teh jaan ||
DDADDA: Nơi ở này không phải là nơi ở thực sự của bạn mà bạn phải biết. "SGGS || 256 Đạo sư thứ năm Arjan Dev

" Ddaddaa ddar oupajae ddar jaaee ||
DDADDA: Khi nỗi sợ hãi của Chúa được nhận ra, những nỗi sợ hãi khác sẽ xuất hiện. "SGGS || 341 Bhagat Kabir

19 trên 36

Gurmukhi Bảng chữ cái Dhhadhhaa của Gurbani Minh họa bằng phát âm

Punjabi Akhar Dhhhaddhhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script DDhaddhaa. Ảnh [S Khalsa]

Ddhaddhaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

Dhh - Gurmukhi Dhhadhhaa Pronunciation Guide

Dhhadhhaa is a consonant of the Gurmukhi script featured in the hymns of Gurbani, and is identical to the Punjabi alphabet.

Dhhadhhaa has the sound of Dh and is pronounced as dha-dhaaw, with emphasis on the second syllable. The tongue is curled back to touch the roof of the mouth behind the gum ridge. There should be a puff of air when when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Dhhadhhaa is phonetic and may also appear spelled as Ddhaddhaa or even variations of Dtadtaa . Spellings also may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Dhhadhhaa in Sikh Scripture

The acrostic form of poetry featuring Dhhadhhaa of the Gurmukhi alphabet appears in several of the Guru Granth Sahib hymns.

While still a child, First Guru Nanak stressed the spiritual signifigance of poetic composition when he wrote:

" Dhhadhhai dhhaa-eh ousaarai aapae jio tis bhaavai tivai karae ||
DHHADHHA: The Lord himself establishes and disestablishes, as it pleases Him so does He do." SGGS||432

Other such acrostic verses in Guru Granth Sahib include:

" Dhhadhhaa dhhoodhhat keh phirhu dhhoodhhan e-aa man maa-eh || ||
DHHADHHA: Where do you wander about to go searching? Search instead within your own mind." Fifth Guru Arjan Dev SGGS||256

" Dhhadhhaa dhhig dhhoodhheh kat aanaa ||
DHHADHHA: Why do you search for him elsewhere in every other direction? SGGS||341 Bhagat Kabir

20 trên 36

Gurmukhi Alphabet Nhaanhaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Nhaanhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Nhaanhaa. Ảnh [S Khalsa]

Nhaanhaa of the Gurmukhi alphabet.

Nh - Gurmukhi Nhaanhaa Pronunciation Guide

Nhaanhaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi alphabet.

Nhaanhaa is represented by Nh or a double NN has the sound of N as in burn. Nhaanhaa is said with emphasis equally on both syllables as in Na-na, and is pronounced with the tongue curled back to touch the roof of the mouth so that when spoken there is a slight puff of air when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Nhaanhaa is phonetic and may also appear spelled as Nanna . Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Nhaanhaa in Sikh Scripture

An acrostic form of poetic verse written by First Guru Nanak as a young boy when given a homework assignment in school by his teacher to write the alphabet expresses the spritual acheivement of conquering ego:

" Naanai ravat rehai ghatt antar har gun gaavai soee ||
NANNA: One whose inner being is filled with the Lord, sings His glorious praise." SGGS||433

Other acrostic verses featuring Nhaanhaa composed by various authors of Gurbani include:

" Naanaa ran tae seejhee-ai aatam jeetai koe ||
NANNA: One who conquers their own being, wins the battle of life." SGGS||256 Fifth Guru Arjan Dev

" Naanaa ran rootou nar nehee karai ||
NANNA: The warrior who fights on the battle-field should keep up and press on." SGGS||340 Bhagat Kabir

21 trên 36

Gurmukhi Alphabet Tataa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Tataa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Tataa. Ảnh [S Khalsa]

Tataa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

T - Gurmukhi Tataa Pronunciation Guide

Tataa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi alphabet.

Tataa represents the sound of T sounds and is said like ta-taw, with emphasis on the second syllable, and is pronounced with the tongue pressed against the back of the upper teeth. No air is felt when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Tataa is phonetic and may also appear spelled as Tatta . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Tataa in Sikh Scripture

The scripture of Guru Granth Sahib includes an acrostic form of poetic verse of spritual signifigance written by First Guru Nanak as a young boy:

" Tatai taaroo bhavajal hoaa taa kaa ant na paa-i-aa ||

TATTA: So deep is the terrible world-ocean, its limits cannot be found." SGGS||433

Other acrostic verses of spirtual signifigance featuring Tataa written by the authors of Gurbabi include:

" Tataa taa sio preet kar gun nidh gobid ra-ae ||
TATTA: Enshrine love for that Treasure of Excellence who is the Universal Sovereign Lord." SGGS||256 Fifth Guru Arjan Dev

" Tataa atar tario-oo neh jaa-ee ||
TATTA: The treacherous world-ocean cannot be crossed over." SGGS||341 Bhagat Kabir

22 của 36

Gurmukhi Thathaa of Gurbani Alphabet Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Thathaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Thathaa. Ảnh [S Khalsa]

Thathaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

TH - Gurmukhi Thathaa Pronunciation Guide

Thathaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar and is identical to the Punjabi paintee alphabet.

Thathaa represents the sound of TH as in teeth, is said like Tha-thaw with emphasis on the second syllable, and is pronounced with the tongue pressed behind the upper teeth so that a puff of air is felt when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Thathaa is phonetic and may also appear spelled as Thattha . Spellings also may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Thathaa in Sikh Scripture

As a young boy Guru Nanak surpised his teachers when he wrote a form of acrostic poetry with profound spirtual signifigance:

" Thathai thaan thaanntar so-ee jaa kaa kee-aa sabh ho-aa ||
THATHA: In all the places and interspaces is He, everything which exists is His doing." SGGS||433

Other signifigant acrostic verses using Thathaa composed by the authors of Guru Granth Sahib include:

" Thathaa thir ko-o-oo nehee kaa-e pasaarhu paav ||
THATHA: Nothing is permanent, why do you stretch out your feet?" SGGS||257 Guru Arjun Dev

" Thathaa athaah thaah nehee paavaa ||
THATHA: He is Unfathomable, His depths cannot be explored." SGGS||342 Bhagat Kabir

23 trên 36

Gurmukhi Alphabet Dadaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Dadaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Dadaa. Ảnh [S Khalsa]

Dadaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

D - Gurmukhi Dadaa Pronunciation Guide

Dadaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi paintee alphabet.

Dadaa is pronounced as da-daw, with emphasis on the second syllable. The D sound is made with the tongue pressed against the back of the upper teeth. There should be no puff of air when when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Dadaa is phonetic and may also appear spelled as Dadda . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Dadaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes poetic verse featuring akhar consonant Dadaa of Gurmukhi alphabet and appears throughout the Guru Granth Sahib.

A spiritual acrostic by Guru Nanak, first of the Sikh gurus, astonished his instructors when the juvinile pupil responded to an assignment with:

" Dadai dos na dae-oo kisai dos karnmaa aapn-i-aa ||
DADDA: Do not blame anyone else, the fault is of your own doing." SGGS||433

Acrostic Gurbani verses by other authors include:

" Dadaa daataa ae-ek hai sabh ko daevanhaar ||
DADDA: The great giver is the One all bestowing Lord." SGGS||257 Guru Arjun Dev

" Dadaa daekh ju binsanhaaraa ||
DADDA: Whatever can be seen is perishable." SGGS ||341 Bhagat Kabir

24 trên 36

Gurmukhi Alphabet Dhadhaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Dhadhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Dhadhaa. Ảnh [S Khalsa]

Dhadhaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

DH - Gurmukhi Dhadhaa Pronunciation Guide

Dhadhaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and identical to the Punjabi alphabet.

Dhadhaa represents an DH sound as in Dha-dhaw with emphasis on the second syllable and is pronounced with the tongue pressed against the back of the upper teeth so that when spoken there is a puff of air felt when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Dhadhaa is phonetic and may also appear spelled as Dhadha . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Dhadhaa in Sikh Scripture

Guru Granth Sahib scripture includes acrostic form of poetic verse written by first Guru Nanak as a young boy. The lad amazed his teacher who teacher expressed astonishment when the child Nanak Dev wrote:

" Dhadhai dhaar kalaa jin chhoddee har cheejee jin rang kee-aa ||
DHADHA: The earth has been established and upheld by the Lord who has imparted His coloring to everything." SGGS||433

" Dhadhai dharam dharae dharmaa pur gunkaaree man dheeraa ||
DHADHA: Those who enshrine devotion dwell in the city of faith are the worthy ones whose minds are steadfast and stable.
Dhadhhai dhool parrai mukh mastak kanchan bha-ae manooraa ||
DHADHA: The dust of such saints' feet alighting upon one's face and forehead, transforms that one from iron to gold." SGGS||930

Other acrostic verses in Gurbani featuring Dhadhaa includesignifigant shabads composed by:

Fifth Guru Arjan Dev:

" Dhadhaa dhoor puneet tere janoo-aa ||
DHADHA: The dust beneath the feet of the holy is sacred." SGGS||251

" Dhadhaa dhaavat tou mittai santsang ho-e baas ||
DHADHA: Wanderings cease when one attains an abode in the Saint's association." SGGS||257

Bhagat Kabir:

" Dhadhaa aradheh ouradh nibaeraa ||
DHADHA: Everything is resolved when one turns about and ascends from the lower realms of earth to the higher realms of heaven." Kabir SGGS||341

Third Guru Amar Das:

" Dhadhai dhaavat varaj rakh moorrae antar terai nidhaan pa-i-aa ||
DHADHA: Restrain your wanderings O fool, within you is found the treasure." SGGS||435

25 trên 36

Gurmukhi Alphabet Nanaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Nanaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Nanaa. Ảnh [S Khalsa]

Nanaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

N - Gurmukhi Nanaa Pronunciation Guide

Nanaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi alphabet.

Nanaa represents an N sound as in na-naw with emphasis on the second syllable and is pronounced so that the tongue touches the back of the upper teeth. There should be no puff of air when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Nanaa is phonetic and may also appear spelled as Nannaa . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations.

Significance of Nanaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes acrostic form of poetic verse written by first Guru Nanak as a young boy when given a homework assignment in school by his teacher to write the alphabet. His teacher expressed astonishment when the child Nanak Dev wrote:

" Nannai naah bhog nit bhogai naa ddeethhaa naa sanmhaliaa ||
NANNA: The Husband Lord enjoys ever the pleasures, but is neither seen nor understood." SGGS||433

Other acrostic style shabads featuring Nanaa by the authors of Guru Granth Sahib include:

Fifth Guru Arjan Dev:

" Nannaa narak pareh tae naahee ||
NANNA: Into Narak (hell) they fall not." SGGS||257

" Sidhhan-ngaa-i-ai simareh naahee nannai naa tudh naam la-i-aa ||
Sidhan, Ngaayiyai: You remember Him not, NANNA: nor do you indulge in His name." SGGS||434

Bhagat Kabir:

" Nannaa nis din nirakhat jaaee ||
NANNA: The nights and days go by while I pass them looking for the Lord." Kabir SGGS||340

26 trên 36

Gurmukhi Alphabet Papaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Papaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Papaa. Ảnh [S Khalsa]

Papaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

P - Gurmukhi Papaa Pronunciation Guide

Papaa is a consonant of the 3k akhar of Gurmukhi script and is identical to the Punjabi alphabet.

Papaa is represented by P and pronounced as pa-paw, with emphasis on the second syllable. The lips must first be pressed together then open to form the sound of Pa. There should be no puff of air when when the hand is held in front of the lips as Papaa is spoken. The Romanized spelling of Papaa is phonetic and may also appear spelled as Pappa . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Papaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes acrostic poetic verses featuring Gurmukhi consonant Papaa in the shabads of Gurbani.

When writing verses Guru Nanak, first of the Sikh gurus, astonished his instructors as a young boy with his spiritual insights:

" Papai paatisaahu parmaesar vaekhann ko parpanch kee-aa ||
PAPPA: The Supreme King and Transcendent Lord created the world and watches over it." SGGS||433

Other acrostic verses in Guru Granth Sahib by various authors of Gurbani include:

" Papaa parmit paar na paa-i-aa ||
PAPPA: He is beyond estimating, His limits cannot be discovered." SGGS||258 Fifth Guru Arjan Dev

" Papaa apar paar nehee paavaa ||
PAPPA: He is boundless his boundaries can never be known." SGGS||341 Bhagat Kabir

" Papai paar na pavehee moorrae parpanch toon palach rehiaa ||
PAPPA: You shall not swim across, O fool, as you are engrossed in worldly affairs." SGGS||435 Third Guru Amar Das

27 trên 36

Gurmukhi Alphabet Phaphaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Phaphaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Phaphaa. Ảnh [S Khalsa]

Phaphaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

Ph - Gurmukhi Phaphaa Pronunciation Guide

Phaphaa is a consonant of the 35 akhar of Gurmukhi script and is identical to the Punjabi alphabet.

Phaphaa is represented by PH as in elephant and is pronounced as pha-phaw, with emphasis on the second syllable. The Romanized spelling of Phaphaa is phonetic and may also appear spelled as Phapha and occasionally F is or Faffa is used, however PH is more correct as the sound is fully aspirated. Note the difference between saying fork and elephant or phosphorous while holding the hands to the lips. The lips must first be pressed together and then open to make the sound. A distinct puff of air should be felt when said while holding the hand in front of the lips. Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Phaphaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes the acrostic form of poetic verse featuring Phaphaa of the Gurmukhi alphabet and appears throughout the Guru Granth Sahib.

As a child, Guru Nanak, the first Sikh guru, astonished his instructors when he presented them with an alphabetical spiritual acrostic:

" Phaphai phaahee sabh jag phaasaa jam kai sangal bandh la-i-aa ||
PHAPHA: The whole world is entangled in the noose of Death, and bound by its chains." SGGS||433

Acrostic verses by other authors of Gurbani featuring Phaphaa include:

" Phaphaa phirat phirat too aa-i-aa ||
PHAPHA: After wandering and wandering, at long last you have come." SGGS||258 Fifth Guru Arjan Dev

" Phaphaa bin phooleh phal ho-ee ||
PHAPHA: Without flowering, the fruit is produced." SGGS||340 Bhagat Kabir

28 trên 36

Gurmukhi Alphabet Babaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Babaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Babaa. Ảnh [S Khalsa]

Babaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

B - Gurmukhi Babaa Pronunciation Guide

Babaa is a consonant of the Gurmukhi 35 akhar and is the same as the Punjabi alphabet.

Babaa is represented by B and pronounced as ba-baw, with emphasis on the second syllable. The lips must first be pressed together then open to form the sound of Ba. There should be no puff of air when when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of is phonetic and may also appear spelled as Babba . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Babaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes a form of poetic verse appearing the Guru Granth Sahib that features the Babaa character of the Gurmukhi alphabet.

Guru Nanak, the first Sikh guru, greatly impressed his tutpor when as a young boy he composed a spiritual acrostic:

" Babai baajee khaelan laagaa chouparr keetae chaar jugaa ||
Babba: He began to play the game, using as His dice-cloth, the four ages." SGGS||433

Various authors also composed acrostic verses of Gurbani featuring Babaa including:

" Babaa breham jaanat tae brehmaa ||
BABBA: One who divines (intuitively comes to know) the Supreme Divine is known as a Brahmin." SGGS||258 Fifth Guru Arjun Dev

" Babaa bindeh bind milaavaa ||
BABBA: The drip and drop blend together." SGGS||340 Bhagat Kabir

" Babai boojheh naahee moorrae bharam bhulae teraa janam ga-i-aa ||
BABBA: You understand not O fool, deluded by doubt your life wastes away." SGGS||434 Third Guru Amar Das

29 trên 36

Gurmukhi Alphabet Bhabhaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Bhabhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Bhabhaa. Ảnh [S Khalsa]

Bhabhaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

BH- Gurmukhi Bhabhaa Pronunciation Guide

Bhabhaa is a consonant of the Gurmukhi script 35 Akhar and is the same as that of the Punjabi alphabet.

Bhabhaa is pronounced as bha-bhaw, with emphasis on the second syllable. The lips must first be pressed together and then open to make the sound. The Romanized spelling of Bhabhaa is phonetic and may also appear spelled as Bhabha . Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani. For Romanized transliteration purposes in Gurbani scripture, Bhabhaa is most often represented by BH but sometimes is written as P for non scriptural purposes when writing Romanized Punjabi, because as in the English way of saying P, a distinct puff of air should be felt when the hand is held in front of the lips. For example the Punjabi word word for sister might be spelled Bhainji or Penji in Roman letters.

Significance of Bhabhaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes the acrostic form of poetic verse featuring Bhabhaa of the Gurmukhi alphabet and appears throughout the Guru Granth Sahib.

Guru Nanak Dev, first of the Sikh gurus, astonished his instructors when as a young boy given a homework assignment in school to write the alphabet, the child responded with a spiritual acrostic:

" Bhabhai bhaaleh se phal paaveh gur parsaadee jinh ko bho pa-i-aa ||
BHABHA: Those who seek are fruitful by the Enlightener's grace, and they become God-fearing." SGGS||434

Other signifigant acrostic shabads by various authors of Guru Granth Sahib include:

" Bhabhaa bharam mittaavhu apanaa ||
BHABHA: Cast off your doubt." SGGS||258 Fifth Guru Arjan Dev

" Bhabhaa bhaedeh bhaed milaavaa ||
BHABHA: Dispelling doubt divine union is achieved." SGGS||342 Bhagat Kabir

" Bhabhai bhavjal ddubohu moorrae maa-i-aa vich galtaan bha-i-aa ||
BHABHA: You have drowned in the terrible world-ocean, O fool, while engrossed in Maya's illusory wealth." SGGS||435 Third Guru Amar Das

30 trên 36

Gurmukhi Script Mamaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Mamaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Mamaa. Ảnh [S Khalsa]

Mamaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

M - Gurmukhi Mamaa Pronunciation Guide

Mamaa is a consonant of the Gurmukhi script 35 akhar of Gurbani and is the same as its Punjabi alphabet counterpart.

Mamaa is represented by M and is pronounced as Ma-maw, with emphasis on the second syllable. The Romanized spelling of Mamaa is phonetic and may also appear spelled as Mamma . The lips must first be pressed together and then open to make the sound. No puff of air should be felt when said while holding the hand in front of the lips. Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Mamaa in Sikh Scripture

Scripture of the Guru Granth Sahib includes poetic verses featuring Mamaa of the Gurmukhi alphabet. Teachers were wonderstruck when their student Guru Nanak, the first Sikh guru, presented them with a spiritual acrostic:

" Manmai mohu maran madhu-soodhan maran bha-i-aa tab chaetaviaa ||
Mamma: Attached to worldly love, only upon death does the mortal think of the Destroyer of Demon then dying God's (Immortal) Nectar is remembered." SGGS||434

Other verses featuring Mamaa in Gurbani include acrostic selections by authors:

Fifth Guru Arjun Dev:

" Mamaa maaganehaar i-aanaa ||
MAMMA: The poser is clueless." Guru Arjun Dev SGGS||258

" Mamaa jaahoo maram pachhaanaa ||
MAMMA: One having perception of divine mysteries." SGGS||259

Bhagat Kabir:

" Mamaa mool gehiaa man maanai ||
MAMMA: When its origin is adhered to the soul is satiated." SGGS||342

" Mamaa man sio kaaj hai man saadhae sidh ho-e ||
MAMMA: The mind is busily pre-occupied, the mind when disciplined attains perfection." Kabir SGGS||342

Third Guru Amar Das:

" Manmai mat hir la-ee teree moorrae houmai vaddaa rog pa-i-aa ||
MAMMA: Your intellect has been plundered, O fool, pride has greatly afflicted you." SGGS||435

31 trên 36

Gurmukhi Alphabet Yayaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Yayaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Yayaa. Ảnh [S Khalsa]

Yayaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

Y - Gurmukhi Yayaa Pronunciation Guide

Yayaa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script of Gurbani and identical to its Punjabi alphabet counter part.

Yayaa is represented by Y and is pronounced as ya-yaw with the emphasis on the second syllable. The Romanized spelling of Yayaa is phonetic and may also appear spelled as Yayya . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Yayaa in Sikh Scripture

Guru Nanak the first Sikh guru Sikh composed acrostic hymns featuring Yayaa as a young student:

" Yayai janam na hovee kad hee je kar sach pachhaannai ||
YAYYA: Birth is not taken again by one who realizes the True Lord." SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev also composed similar style alphabetical acrostic shabads:

" Yayaa jaaro duramat do-oo ||
YAYYA: Burn away the egoistic toughts of double-mindedness.
Tiseh tiaag sukh sehajae so-oo ||
Relinquish them and sleep peacefully in equipoise.
Yayaa jaa-e parhu sant sarnaa ||
YAYYA: Go seek refuge of the Saints.
Jeh aasar e-aa bhavjal taranaa ||
With their help, the terrible world-ocean is crossed over.
" Yayaa janam na aavai so-oo ||
YAYYA: Birth is not taken again.
Ek naam lae maneh paro-oo ||
When the One name is taken with in the heart.
Yayaa janam na haaree-ai gur poorae kee ttaek ||
YAYYA: This lifetime shall not be wasted, if one has support of the Pure Enlightener.
Naanak teh sukh paa-i-aa jaa kai hee-a-rai ek ||14||
O Nanak, One finds peace with one's heart heart on attaining the One Lord." ||14|| Guru Arjun Dev SGGS||253

" Yayaa jatan karat bahu bidhee-aa ||
YAYYA: People make efforts of may kinds.
Ek naam bin keh lo sidhee-aa ||
Without the One Name, how far can anyone succeed?" SGGS||259

Bhagat Kabir a 15th century saint composed hymns in the acrostic style as well:

" Yayaa jo jaaneh tou duramat han kar bas kaa-i-aa gaa-o ||
YAYYA: If you comprehend anything, then destroy your double-mindedness and subdue the body-village." SGGS||342

32 trên 36

Gurmukhi Alphabet Raaraa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Raaraa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Raaraa. Ảnh [S Khalsa]

Raaraa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

R - Gurmukhi Raaraa Pronunciation Guide

Raaraa is a consonant of the Gurmukhi script 35 akhar and identical to its Punjabi alphabet counterpart.

Raaraa is a symbol for R and is pronounced with the tongue forward, is rolled and sounds like are-rrr. Raaraa is phonetic and may also appear spelled as Rarra . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Raaraa in Sikh Scripture

Sikh scripture of the Guru Granth Sahib includes the acrostic form of poetic verse featuring Raaraa of the Gurmukhi alphabet.

First Guru Nanak Dev, astonished his instructors when as a young boy given an assignment in school to write the alphabet, the child responded with a spiritual acrostic:

" Raarai rav rehiaa sabh antar jaetae kee-ae jantaa ||
RARRA: The Lord is contained among all beings He created." SGGS||434

Other authors of Guru Granth Sahib also composed signifigant alphabetical shabads in the acrostic style including:

Fifth Guru Arjan Dev:

" Raaraa rangahu iaa man apanaa ||
RARRA: Dye this thy heart with Love of the Lord." SGGS||252

" Raaraa raen hot sabh jaa kee ||
RARRA:Be the dust beneath the feet of all." SGGS||259

15th Century Saint Bhagat Kabir:

" Raaraa ras niras kar jaaniaa ||
RARRA: Worldly tastes I have found to be tasteless." SGGS||342

Third Guru Amar Das:

" Raarai raam chit kar moorrae hiradhai jinh kai rav rehiaa ||
RARRA: Remember the Lord and abide with those in whose heart he is ever present. SGGS||435

33 trên 36

Gurmukhi Alphabet Lalaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Lalaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Lalaa. Ảnh [S Khalsa]

Lalaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

L - Gurmukhi Lalla Pronunciation Guide

Lalaa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script of and is identical to its Punjabi alphabet counterpart.

Lalaa has the sound of L and is pronounced with the emphasis on the second syllable like sa-saw. The Romanized spelling of Lalaa is phonetic and may also appear spelled as Lalla, or Lallaa . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Lalaa in Sikh Scripture

Guru Granth Sahib scripture includes an acrostic form of alphabetical poetic hymns featuring the Gurmukhi consonant Lalaa .

The teacher expressed astonishment when as a young school boy First Guru Nanak Dev wrote:

" Lalai laa-e dhandhhai jin chhoddee meethhaa maa-i-aa mohu kee-aa ||
LALLA: He who assigned the created beings to their tasks, has made such illusory involvement seem sweet to them." SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev also composed alpabetical shabads featuring Lalaa including:

" Lalaa lapatt bikhai ras raatae ||
LALLA: Entangled, they are tainted by their taste for corrupt pleasures." SGGS||252

" Lalaa taa kai lavai na ko-oo ||
LALLA: Equal to Him, there is none." SGGS||252

" Lalaa laavo aoukhadh jaahoo ||
LALLA: Apply the medicine of God's name." SGGS||259

Bhagat Kabir also wrote featuring Lalaa in the acrostic style:

" Lalaa aisae liv man laavai ||
LALLA: Embrace devotional love and to your heart apply it" SGGS||342

34 trên 36

Gurmukhi Alphabet Vaavaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Vaavaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Vavaa. Ảnh [S Khalsa]

Vaavaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

V - Gurmukhi Vaavaa Pronunciation Guide

Vaavaa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script of Gurbani and identical to its Punjabi alphabet counter part.

Vavaa may be represented by or V or W and is pronounced with the upper teeth touching the bottom lip with emphasis equally on both syllables so that it produces a sound between the English vaw-vaw and waw-waw. The Romanized spelling of Vaavaa is phonetic and may also appear spelled as Vava or Waawaa etc.. Care should be taken to produce the sound blending V or W which may sometimes be misrepresented or misprounounced by B such as commonly substituting the spelling of Baisakhi for Vaisakhi, though it is seldom, if ever, spelled Waisakhi . Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of scripture of Gurbani. Words are to be pronounced as written in scripture, which is why it is important to learn to recognize Gurmukhi script. For example the following words have several ways of being spelled:

Bikram and Vikram are both common, though probably not Wikram .

Gobind is most common, but may also be spelled as Govind and even Gowind .

Significance of Vaavaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes several acrostic form of poetic verse featruing Vavaa written by various authors of Guru Granth Sahib:

First Guru Nanak Dev impressed his tutors with his spiritual outlook and insights when as a student he wrote:

" Vavai vaasudae-ou parmaesar vaekhann ko jin vaes kee-aa ||
WAWWA: The all-pervading Transcendent Master oversees the world having created the form it wears." Fiorst Guru Nanak Dev SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev framed spiritual lessons within his acrostic style shabad:

" Vavaa vair na karee-ai kaahoo ||
WAWWA: Harbor not hatred against anyone." Guru Arjun Dev SGGS||259

15th century saint and poet Bhagat Kabir wrote an alphabetical compostion featuring Vavaa:

" Vavaa baar baar bisan samhaar ||
WAWWA: Again and again, dwell upon the abode of the Lord Master." SGGS||342

Third Guru Amar Das also favored the acrostic style of alphabetical composition:

" Vavai vaaree aa-ee-aa moorrae vaasudae-o tudh veesar-i-aa ||
WAWWA: Your turn has come, O fool, but you have forgotten the Luminous Lord. SGGS||435

35 của 36

Gurmukhi Alphabet Rrarraa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Rrarraa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Rharhaa. Photo © [S Khalsa]

Rrarraa is a consonant of the Gurmukhi alphabet

RR - Gurmukhi Rrarraa Pronunciation Guide

Rrarraa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script featured in Gurbani and is identical to its Punjabi alphabet counterpart.

Rraarraa is pronounced with the tongue curled back to touch just behind the ridge at the roof of the mouth and sounds like ra. The Romanized spelling of Rraarraa is phonetic and may also appear spelled as Rhaarhaa . Other phonetic spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani depending on gramatical usage.

Significance of Rrarraa in Sikh Scripture

Several authors of Gurbani composed shabads in the acrostic style which feature the Gurmukhi consonant Rrarraa in Guru Granth Sahib scripture:

First Guru Nanak Dev showed his spiritual depth of character as a young student when we wrote:

" Rraarrai raarr kareh kiaa praanee tiseh dhiaavhu je amar hoaa ||
RRARRA: Why quarrel O mortal? Meditate on the imperishable Lord." SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev used various grammatical forms of Rrarraa in his acrostic shabad:

" Rraarraa rraar mittai sang sadhoo ||
RRARRA: Conflict is eliminated when associating with true the pious.
Karam dharam tat naam araadhoo ||
The essence of religious rites and creeds is meditation done in adoration of the Lord's Name.
Roorho jih basiou ridh maahee ||
In the heart of whom the Beauteous Lord abides,
Ouaa kee rraarr mittat binsaahee ||
Strife is erased, eliminated.
Rraarr karat saakat gaavaaraa ||
The opinionated argue foolishly in faithless disputes.
Jaeh heeai ahnbudh bikaaraa ||
Whose heart is filled with prideful intellect in ignorance bickers.
Rraarraa gurmukh rraarr mittaaee ||
RRARRA: Dispute is settled by the enlightened mouth which ceases to quarrel.
Nimakh maahe naanak samjhaaee ||47||
In an instant the Exalted instructor, O Nanak, is understood." SGGS||260

36 trên 36

Gurmukhi Alphabet Ik Onkar of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Ik Onkar Significance in Sikh Scripture Ik OanKar. Photo © [S Khalsa]

Ik Onkar is a combination character of the Gurmukhi Script.

Gurmukhi Pronunciation Guide to Ik Onkar

Ik Onkar is a combination character featuring the Gurmukhi numeral 1 and is symbolic of One Creator and Creation, in the verse Mool Mantar which appears at the very beginning of Gurbani, and throughout Sikh Scripture.

Ik Onkar is a phonetic spelling and may also be spelled Ik Oankar or Ek Onakaar . Broken into parts both word and symbol are correctly pronounced with stress on the vowels Ik-O-An-Kar:

Ik has a short i sound as in lick.

O has a long o sound as in oat.

An has short a sound like the u in un.

Kaar has a long aa sound as in car.

Significance of IK Onkar in Sikh Scripture

The character Ik Onkar, and the word Onkar, both signify in the scripture of Guru Granth Sahib and are featured together in the acrostic verses of poet Bhagat Kabir:

" Ik Onkar satnaam kartaa purkh gurprasaad ||
One creator at one with creation, a truly identifiable creative personalty, realized by the Enlightener's grace." SGGS||340

" Oankaar aad mai jaanaa ||
I know only the One Creative Original Being.
Likh ar maettai taa-eh na maanaa ||
What is written is also erased, I believe not in the perishable.
Oankaar lakhai jo koee ||
Creator and creation, behold them (as One).
So-ee lakh maettanaa na hoee ||6||
One seeing (and understanding) this, perishes not." ||6|| SGGS||340

Khẳng định so với lời thề trong tòa án

Khẳng định so với lời thề trong tòa án

Tiểu sử của Justin Martyr

Tiểu sử của Justin Martyr

Cách tạo mối quan hệ cầu nguyện truyền thống của người Mỹ bản địa

Cách tạo mối quan hệ cầu nguyện truyền thống của người Mỹ bản địa