https://religiousopinions.com
Slider Image

Trikaya

Học thuyết Trikaya của Phật giáo Đại thừa cho chúng ta biết rằng một vị Phật biểu hiện theo ba cách khác nhau. Điều này cho phép một vị Phật đồng thời là một người tuyệt đối trong khi xuất hiện trong thế giới tương đối vì lợi ích của chúng sinh. Hiểu về Trikaya có thể làm sáng tỏ rất nhiều nhầm lẫn về bản chất của một vị Phật.

Theo nghĩa này, "tuyệt đối" và "tương đối" chạm đến học thuyết Hai Chân lý của Đại thừa, và trước khi chúng ta lao vào Trikaya, một đánh giá nhanh về Hai Chân lý có thể hữu ích. Học thuyết này cho chúng ta biết rằng sự tồn tại có thể được hiểu là cả tuyệt đối và tương đối.

Chúng ta thường nhận thức thế giới là một nơi chứa đầy những thứ đặc biệt và chúng sinh. Tuy nhiên, các hiện tượng chỉ tồn tại theo một cách tương đối, chỉ nhận dạng khi chúng liên quan đến các hiện tượng khác. Trong một ý nghĩa tuyệt đối, không có hiện tượng đặc biệt. Xem "Hai sự thật: Thực tế là gì?" để được giải thích chi tiết hơn.

Bây giờ, đến Trikaya. Ba cơ thể được gọi là dharmakaya, sambooseakaya và nirmanakaya. Đây là những từ bạn sẽ gặp rất nhiều trong Phật giáo Đại thừa.

Pháp thân

Dharmakaya có nghĩa là "cơ thể thật." Pháp thân là tuyệt đối; sự thống nhất của vạn vật và vạn vật, mọi hiện tượng không thể kiểm chứng. Dharmakaya vượt ra ngoài sự tồn tại hoặc không tồn tại và vượt ra ngoài các khái niệm. Chogyam Trungpa quá cố gọi dharmakaya là "cơ sở của sự bất sinh nguyên thủy".

Pháp thân không phải là một nơi đặc biệt mà chỉ có chư Phật đi. Dharmakaya đôi khi được đồng nhất với Phật tánh, mà trong Phật giáo Đại thừa là bản chất cơ bản của tất cả chúng sanh. Trong dharmakaya, không có sự phân biệt giữa chư Phật và những người khác.

Dharmakaya đồng nghĩa với sự giác ngộ hoàn hảo, vượt ra ngoài mọi hình thức tri giác. Vì vậy, đôi khi nó cũng đồng nghĩa với sunyata, hay "sự trống rỗng".

Sambooseakaya

Sambooseakaya có nghĩa là "cơ thể hạnh phúc" hoặc "cơ thể thưởng". "Cơ thể hạnh phúc" là cơ thể cảm nhận được hạnh phúc giác ngộ. Nó cũng là một vị Phật như một đối tượng của sự tận tâm. Một vị Phật sambooseakaya được giác ngộ và tịnh hóa phiền não, nhưng ngài vẫn đặc biệt.

Cơ thể này được giải thích theo nhiều cách khác nhau. Đôi khi nó là một loại giao diện giữa các cơ thể dharmakaya và nirmanakaya. Khi một vị Phật biểu hiện như một thiên thể, đặc biệt nhưng không phải là "máu thịt", đây là cơ thể sambooseakaya. Những vị Phật trị vì Tịnh độ là chư phật sambooseakaya.

Đôi khi cơ thể sambhokaya được coi là phần thưởng cho tích lũy công đức tốt. Người ta nói rằng chỉ có một người ở giai đoạn cuối của con đường bồ tát có thể cảm nhận được một vị Phật sambooseakaya.

Niết bàn

Nirmanakaya có nghĩa là "cơ thể phát ra." Đây là cơ thể vật chất được sinh ra, đi trên trái đất và chết. Một ví dụ là Đức Phật lịch sử, Siddhartha Gautama, người sinh ra và đã chết. Tuy nhiên, vị Phật này cũng có hình thức sambooseakaya và dharmakaya.

Điều này được hiểu rằng Đức Phật được giác ngộ nguyên thủy trong dharmakaya, nhưng Ngài biểu lộ dưới nhiều hình thức nirmanakaya khác nhau - không nhất thiết phải là một "Đức Phật" để dạy con đường giác ngộ.

Đôi khi chư phật và bồ tát được cho là có hình dạng chúng sinh bình thường để họ có thể gan người khác. Đôi khi khi chúng ta nói điều này, chúng ta không có nghĩa là một sinh vật siêu nhiên nào đó tạm thời ngụy trang thành một người bình thường, mà thay vào đó, bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể là vật thể hoặc nirmanakaya của Đức Phật.

Cùng với nhau, ba cơ thể đôi khi được so sánh với thời tiết dharmakaya là bầu khí quyển, sambooseakaya là một đám mây, nirmanakaya là mưa. Nhưng có nhiều cách để hiểu Trikaya.

Sự phát triển của Trikaya

Phật giáo sớm đấu tranh với cách hiểu Phật. Anh ta không phải là một vị thần - anh ta đã nói vậy, nhưng dường như anh ta cũng không chỉ là một người bình thường. Những người theo đạo Phật ban đầu nghĩ rằng khi Đức Phật nhận ra sự giác ngộ, ông đã biến thành một thứ khác không phải là một con người. Nhưng anh cũng sống và chết như mọi người khác.

Trong Phật giáo Đại thừa, giáo lý Trikaya làm rõ rằng trong dharmakaya tất cả chúng sinh đều là Phật. Ở dạng sambooseakaya, một vị Phật giống như thần nhưng không phải là một vị thần. Nhưng trong hầu hết các trường phái của Đại thừa, cơ thể nirmanakaya thậm chí của một vị Phật được cho là có nhân quả; bệnh tật, tuổi già và cái chết. Trong khi một số Phật tử Đại thừa dường như nghĩ rằng cơ thể nirmanakaya của một vị Phật có những khả năng và tính chất độc đáo, thì những người khác lại phủ nhận điều này.

Học thuyết về Trikaya dường như ban đầu được phát triển trong trường phái Sarvastivada, một trường phái đầu tiên của Phật giáo gần với Theravada hơn Đại thừa. Nhưng học thuyết đã được thông qua và phát triển ở Đại thừa, một phần để giải thích cho sự tham gia liên tục của Đức Phật vào thế giới.

Lời cầu nguyện cho ngày lễ Giáng sinh

Lời cầu nguyện cho ngày lễ Giáng sinh

7 nữ thần trao quyền

7 nữ thần trao quyền

Các vị thần Bắc Âu

Các vị thần Bắc Âu