https://religiousopinions.com
Slider Image

Lời cầu nguyện kết thúc

Lời cầu nguyện kết thúc hoặc phúc lành đưa lễ cưới Kitô giáo kết thúc. Lời cầu nguyện này thường thể hiện mong muốn của hội chúng, thông qua mục sư, ban một phước lành của hòa bình và niềm vui, và rằng Thiên Chúa có thể ban phước cho cặp vợ chồng mới với sự hiện diện của mình.

Bạn có thể muốn yêu cầu một người tham gia đám cưới đặc biệt ngoài mục sư để cầu nguyện kết thúc. Đây có thể là một nhà truyền giáo đến thăm, một người bạn thân hoặc bất cứ ai mà bạn muốn hỏi.

Dưới đây là các mẫu của lời cầu nguyện kết thúc. Bạn có thể sử dụng chúng giống như chúng, hoặc bạn có thể muốn sửa đổi chúng và tạo riêng của bạn cùng với bộ trưởng thực hiện buổi lễ của bạn.

Lời cầu nguyện kết thúc mẫu số 1

Chúa phù hộ và bảo vệ bạn. Chúa làm cho khuôn mặt của Ngài tỏa sáng trên bạn và nhân từ với bạn. Chúa nâng ánh sáng của vẻ mặt của Ngài lên trên bạn và ban bình an cho bạn.

Lời cầu nguyện kết thúc mẫu số 2

Có thể tình yêu của Thiên Chúa ở trên bạn làm lu mờ bạn, bên dưới bạn để nâng đỡ bạn, trước khi bạn hướng dẫn bạn, phía sau bạn để bảo vệ bạn, gần bên cạnh bạn và bên trong bạn để bạn có thể làm mọi việc và thưởng cho sự trung thành của bạn với niềm vui và hòa bình mà thế giới không thể cho đi - cũng không thể lấy đi. Nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, người được vinh quang bây giờ và mãi mãi. Amen.

Lời cầu nguyện kết thúc mẫu số 3

Tham gia với tôi khi chúng tôi cầu xin Chúa ban phước cho cặp vợ chồng mới này. Cha vĩnh cửu, người cứu chuộc, bây giờ chúng tôi hướng về bạn, và như là hành động đầu tiên của cặp vợ chồng này trong liên minh mới thành lập của họ, chúng tôi yêu cầu bạn bảo vệ nhà của họ. Có thể họ luôn hướng về bạn để được hướng dẫn, cho sức mạnh, để cung cấp và định hướng. Họ có thể tôn vinh bạn trong những lựa chọn mà họ đưa ra, trong các bộ họ liên quan đến họ và trong tất cả những gì họ làm. Sử dụng chúng để thu hút người khác đến với chính bạn, và để họ đứng như một minh chứng cho thế giới chung thủy của bạn. Chúng tôi hỏi điều này trong tên Jesus, Amen.

Để hiểu sâu hơn về lễ cưới Kitô giáo của bạn và làm cho ngày đặc biệt của bạn trở nên ý nghĩa hơn, bạn có thể muốn dành thời gian tìm hiểu ý nghĩa kinh thánh của các truyền thống đám cưới Kitô giáo ngày nay.

9 lòng sùng kính thực tế cho người Kitô hữu

9 lòng sùng kính thực tế cho người Kitô hữu

8 tổ chức môi trường Kitô giáo

8 tổ chức môi trường Kitô giáo

Paramitas: Mười sự hoàn hảo của Phật giáo Đại thừa

Paramitas: Mười sự hoàn hảo của Phật giáo Đại thừa