https://religiousopinions.com
Slider Image

Moses trong Kinh thánh, Người cho pháp luật

Môsê là nhân vật thống trị của Cựu Ước. Thiên Chúa đã chọn Môi-se để dẫn dắt dân Do Thái ra khỏi chế độ nô lệ ở Ai Cập và làm trung gian cho giao ước của ông với họ. Môsê truyền lại Mười Điều Răn, sau đó hoàn thành sứ mệnh của mình bằng cách đưa dân Y-sơ-ra-ên đến rìa Đất Hứa. Mặc dù Moses không đủ khả năng cho những nhiệm vụ hoành tráng này, Thiên Chúa đã làm việc rất mạnh mẽ thông qua ông, hỗ trợ Moses trên mọi bước đường.

Câu hỏi để suy ngẫm

Moses là người mà hầu hết chúng ta có thể liên quan đến một anh hùng rất người. Ông nhận thức sâu sắc về những thiếu sót của mình như một người. Khi Chúa gọi Moses, anh ta nói, "Chúa ơi, tôi không thỏa đáng." Và Chúa trả lời, "Không, nhưng tôi là." Bất chấp những thiếu sót của mình, Moses tin Chúa . Sự cam kết quyết liệt của anh ta đối với sự kêu gọi của anh ta, sự phụ thuộc của anh ta vào lời cầu nguyện và niềm tin hoàn toàn của anh ta vào Chúa đã đặt ra một khuôn mẫu cho các nhà lãnh đạo thuộc linh tuân theo. Có phải Chúa đang kêu gọi bạn bước ra ngoài khả năng của con người? Hãy để cuộc đời của Môi-se là ví dụ của bạn.

Cái tên Moses có nghĩa là rút ra khỏi nước, gọi cho những sự kiện xung quanh sự ra đời của Moses, người đã được đặt trong một cái giỏ trên sông Nile và sau đó được con gái của Pharaoh rút ra.

Thành tựu của Moses

Moses đã giúp giải phóng người Do Thái khỏi chế độ nô lệ ở Ai Cập, quốc gia hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ.

Ông đã lãnh đạo một lượng lớn những người tị nạn ngang ngược qua sa mạc, giữ trật tự và đưa họ đến biên giới của ngôi nhà tương lai của họ ở Canaan.

Môsê đã nhận được Mười Điều Răn từ Thiên Chúa và giao chúng cho mọi người.

Theo cảm hứng thiêng liêng, ông là tác giả của năm cuốn sách đầu tiên của Kinh thánh, hay Ngũ kinh: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, và Deuteronomy.

Điểm mạnh

Moses đã tuân theo mệnh lệnh của Chúa bất chấp nguy hiểm cá nhân và tỷ lệ cược áp đảo. Thiên Chúa đã làm việc thần kỳ to lớn thông qua anh ta.

Moses có niềm tin lớn vào Thiên Chúa, ngay cả khi không có ai làm. Anh ta có mối quan hệ mật thiết với Chúa đến nỗi Chúa thường xuyên nói chuyện với anh ta.

Những điểm yếu

Moses đã không vâng lời Chúa tại Meribah, đập đá hai lần với nhân viên của mình khi Chúa bảo ông chỉ nói chuyện với nó để sản xuất nước. Vì Moses không tin Chúa trong trường hợp đó, nên anh ta không được phép vào Đất Hứa.

Những bài học cuộc sống

Chúa cung cấp sức mạnh khi ông yêu cầu chúng ta làm những điều dường như không thể. Ngay cả trong cuộc sống hàng ngày, một trái tim đầu hàng Thiên Chúa có thể là một công cụ không thể cưỡng lại.

Đôi khi chúng ta cần ủy thác. Khi Moses lấy lời khuyên của cha vợ và giao một số trách nhiệm của mình cho người khác, mọi việc đã tốt hơn nhiều.

Bạn không cần phải là một người khổng lồ tâm linh như Moses để có mối quan hệ mật thiết với Chúa. Nhờ sự ngự trị của Chúa Thánh Thần, mọi tín hữu đều có mối liên hệ cá nhân với Thiên Chúa Cha.

Dù cố gắng đến đâu, chúng ta không thể giữ Luật một cách hoàn hảo. Luật pháp cho chúng ta thấy chúng ta tội lỗi như thế nào, nhưng kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa là gửi Con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô để cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta. Mười điều răn là một hướng dẫn cho cuộc sống đúng đắn, nhưng việc giữ luật pháp không thể cứu chúng ta.

Quê nhà

Moses được sinh ra từ những người nô lệ Do Thái ở Ai Cập, có lẽ ở vùng đất Goshen.

Tài liệu tham khảo về Môi-se trong Kinh thánh

Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Thẩm phán, 1 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Psalms, Isaiah, Jeremiah, Daniel, Micah, Malachi, Matthew 8: 4, 17: 3-4, 19: 7-8, 22:24, 23: 2; Mác 1:44, 7:10, 9: 4-5, 10: 3-5, 12:19, 12:26; Lu-ca 2:22, 5:14, 9: 30-33, 16: 29-31, 20:28, 20:37, 24:27, 24:44; Giăng 1:17, 1:45, 3:14, 5: 45-46, 6:32, 7: 19-23; 8: 5, 9: 28-29; Công vụ 3:22, 6: 11-14, 7: 20-44, 13:39, 15: 1-5, 21, 21:21, 26:22, 28:23: Rô-ma 5:14, 9:15, 10: 5, 19; 1 Cô-rinh-tô 9: 9, 10: 2; 2 Cô-rinh-tô 3: 7-13, 15; 2 Ti-mô-thê 3: 8; Hê-bơ-rơ 3: 2-5, 16, 7:14, 8: 5, 9:19, 10:28, 11: 23-29; Giu-đa 1: 9; Khải huyền 15: 3.

Nghề nghiệp

Hoàng tử Ai Cập, người chăn gia súc, người chăn cừu, nhà tiên tri, nhà lập pháp, người trung gian giao ước, lãnh đạo quốc gia.

Gia phả

Cha: Amram
Mẹ: Jochebed
Anh trai: Aaron
Chị: Miriam
Vợ: Zipporah
Con trai: Gershom, Eliezer

Những câu thơ quan trọng

Xuất hành 3:10
Vì vậy, bây giờ, đi, tôi đang gửi bạn đến Pharaoh để đưa dân tộc Israel của tôi ra khỏi Ai Cập. (NIV)

Xuất hành 3:14
Chúa nói với Moses: "TÔI LÀ TÔI. Đây là những gì bạn muốn nói với người Israel: 'Tôi đã gửi tôi cho bạn." (NIV)

Phục truyền luật lệ ký 6: 4-6
Hãy nghe, hỡi Israel: CHÚA, Thiên Chúa của chúng ta, CHÚA là một. Hãy yêu mến Chúa của bạn với tất cả trái tim và với tất cả tâm hồn và với tất cả sức mạnh của bạn. Những điều răn mà tôi dành cho bạn hôm nay là để ở trong tim bạn. (NIV)

Phục truyền luật lệ ký 34: 5-8
Và Môi-se là đầy tớ của Chúa đã chết ở Moab, như Chúa đã nói. Ông chôn cất ông ở Moab, trong thung lũng đối diện Beth Peor, nhưng cho đến ngày nay không ai biết mộ ông ở đâu. Moses đã một trăm hai mươi tuổi khi anh ta chết, nhưng đôi mắt anh ta không yếu đuối cũng không còn sức lực. Dân Y-sơ-ra-ên đau buồn cho Môi-se ở vùng đồng bằng Moab ba mươi ngày, cho đến khi thời gian khóc lóc và than khóc đã qua. (NIV)

Tiểu sử của Ann Lee, người sáng lập của Shakers

Tiểu sử của Ann Lee, người sáng lập của Shakers

Kỷ niệm Litva với Bí quyết Hạ chí

Kỷ niệm Litva với Bí quyết Hạ chí

Phép thuật của giả kim thuật

Phép thuật của giả kim thuật